Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Cambridge Trinity College MS. O.7.1 – page 26r

Llyfr Blegywryd

26r

ar|hugeint dros y gỽallt taldrỽch.
Dyrnaỽt a gaffer o anuod. nyt sar  ̷+
haet. iaỽn yỽ hagen diuỽyn y
gỽaet ar weli ar greith o gyfarch
or byd. Dewisset paỽb y sarhaet
ae o vreint y penkenedyl. Ae oe
vreint e hunan. Ae o ureint y sỽyd
or byd. kyfreithgalanasseu.
GAlanas penkenedyl a telir. o
o* tri naỽ mu. A thri naỽ vgein
mu gan tri drychafel. Y sarhaet
a telir o tri naỽ mu a|tri nau v  vgeint aryant.
Gỽerth aelaỽt penkenedyl. yỽ naỽ
mu. A naỽ vgein mu gan tri drych  ̷+
afel. Sarhaet breyr dissỽyd a telir
o chwe bu a chweugeint aryant.
Y alanas a telir o chwe bu a chwe
vgein mu gan tri drychafel Gỽerth
bonhedic canhỽynaỽl yỽ teir bu
a thri vgein mu gan tri drychafel.
Y sarhaet a telir o teir bu a thri
a* thri* vgeint aryant. Os gỽr breyr
vyd bonhedic canhỽynaỽl pan la+
ther yg|gorwlat. chwe bu a geiff y