Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Shrewsbury MS. 11 – page 92

Ystoria Adda

92

ac y keffynt iechẏt a discẏn ryỽ randyghet y veibo+
r israel mrẏsson ac ymdigio yn erbẏn duỽ
a Moesses am na cheffẏnt  dỽr gỽrthdywededic
ana  dywaMoesses gwẏrẏndeỽch pobẏl a+
nudyf anfydlaỽn pony allem ni dynnu ˄dỽr  chwi
o|r garec honn ana  trawaỽd  gẏllestrenn
dwẏweith o|r gỽẏaac redaỽd  dỽr ·halae+
th megẏs  caua bobẏl a|aniueileit digaỽn
gwedẏ gwneuthur  gwẏrth hỽnnỽ mda+
ngosses yarglwyd  voesses a dẏwat ỽrthaỽ
o achos na vendigeist|vẏ enỽ i rabronn pobẏ+
yr israel bẏỽ ỽ duỽ na|s hebrẏghẏ ti hỽẏnt
|r tir adawedic ac nyt aeth vonadunt eit+
hẏr calepha iosue ana  adnabu voesses uot
teruẏn  vuched n dẏnessaa doeth  ym+
l mẏnẏd tabaano  plannaỽd  gwyal
a gwnaeth  vedd  gladu e|hun aaeth
n|ẏ bed ay rodes  ẏspryt ano  buant  gỽ+
al hẏt n|amser Dauid proffỽẏt oed vrenhin.
n indẏa ayna  gorchmẏnnỽẏd y dauyd tr+