Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Shrewsbury MS. 11 – page 114

Y Groglith

114

o|r ỻadron a groget gẏt a Jessu a dywaỽt ỽr+
thaỽ ef os crist ỽyt ti gwna di|hunan ẏn
iach a nineu ac ẏna  kerydaỽd ẏ gedy+
mdeith euo ac y dywaỽt ỽrthaỽ Nyt yd+
ỽyt ti heuyt yn ofnoccau duỽ Ac nẏt ỽyt
yn yr un rẏỽ uarn tyghet ac ef Nini a
haedyssam braỽt teilỽg dros yn gỽeith+
ret ni a hỽn ny|s gỽnaeth dim drỽc ac
yna ẏ dẏwaỽt hỽnnỽ ỽrth Jessu arglỽẏ+
d coffa di uiui pan delych y|th ternas
ti ac ẏna ẏ dẏwaJessu ỽrthaỽ ef yn
wir y dywedaf i itti hediỽ ẏ bẏdẏ di gẏt
a miui y|myỽn paradỽẏs Ana yd oẏ+
dynt yn seuyll ẏn ẏmyl y groc mam iessu
a chwaer ẏ uam meir uerch cleophaa me+
ir vatdylen A phan welaJessu y vaa|e
discybyl yr vn a garei ẏ dywaỽt ỽrth ẏ vam
o wreic welẏ dẏ vaac ẏ dywaỽt ỽrth  dis+
gybyl welẏ dy vaac o|aỽr honno ẏ kyme+
rth ẏ discybyl hitheu yn vam idaỽ a ieuan