Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Philadelphia MS. 8680 – page 65r

Brut y Brenhinoedd

65r

177

dusson. Ac y|r parth yd|oed
y|dewin yn reoli y deuth bre+
int. Ac yn|y ỻe pan gauas ef
gyfle ar gyflauanu. ef a|dyr+
chauaỽd y vagyl hayarn.
ac a|want y dewin y·dan y
vronn ac a|r un dyrnaỽt y
ỻadaỽd. Ac yn|y ỻe bỽrỽ y
uagyl o|e laỽ. ac ymgudyaỽ
ymplith yr achenogyon e+
reiỻ heb y adnabot o neb
na|e debygu. a chan ganhor+
thỽy duỽ dyuot y lechua
a|oruc. A|gỽedy dyuot y
nos y chwaer ynteu o|law+
er dechymic a|geissaỽd ford
araỻ o|r ỻys. Ac ny|s kauas.
kanys kyffro maỽr ac o+
fyn a|gymerth etwin o ach+
aỽs ry lad y dewin. Ac ỽrth
hynny gossot gỽylwyr a|+
nathoedit ar y|ỻys ac ar y
dinas. ac rac y rei hynny
ny chaffei hitheu fford
aỻan. A|gỽedy gỽybot o
ureint hynny. ynteu a| ̷+
eth o|e lechua hyt yg|kaer

178

exetyr. ac yno dyfynnu at+
taỽ y brytanyeit. a|menegi
udunt y gyflauan a|wnath+
oed. Ac odyna anuon ken+
nadeu att gatwaỻaỽn a cha+
darnhau y gaer a|oruc. a
gorchymun y hoỻ wyrda y
brytanyeit ỻauuryaỽ y gadỽ
y dinassoed a|r kestyỻ. ac yn
ỻaỽen aros dyuodedigaeth
kadwaỻaỽn. kanys ar vyrr
y dywedei y dyuot a|phorth
y gan selyf urenhin ỻydaỽ
y eu kanhorthỽyaỽ. 
A|gỽedy honni y chỽedyl
hỽnnỽ dros yr ynys. Paenda
tywyssaỽc kaer geint. a mỽy+
af gynnuỻeitua gantaỽ o
saesson a|deuthant hyt yg+
hylch kaer exetyr. 
A gỽedy gỽarchae breint
yn|y dinas a|dechreu ymlad
ac ef. ar hynny nachaf gat+
waỻaỽn yn|disgynn y|r tir
o|e longeu. a|degmil o uar+
chogyon aruaỽc y·gyt ac
ef y gan selyf urenhin ỻydaỽ