Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

Philadelphia MS. 8680 – page 62r

Brut y Brenhinoedd

62r

165

gỽedy caffel o etwin y uudu+
golyaeth honno ef a|duc y lu
drỽy wladoed kadwaỻaỽn
a|ỻosgi y dinassoed a|r|trefyd.
a|ỻad y kiwdaỽtwyr ac anrei+
thaỽ y gỽladoed. Ac hyt
tra yttoed etwin yn gỽneuthur
hynny yd oed gatwaỻaỽn
yn wastat yn|keissaỽ ymchoe+
lut parth a|e wlat ac ny|s gaỻ+
ei. kanys py borthua byn+
nac y keissei dyuot y|r tir.
yno y bydei etwin a|e|lu yn|y
ludyas. Canys attaỽ y
dathoed y dewin doethaf yn|y
byt o|r yspaen a|elwit politus.
A hỽnnỽ a|uanagei o|ehet+
yat yr adar a|cherdetyat
y syr y etwin bop damwein
o|r a|delei idaỽ. Ac ueỻy y
managei ynteu pan geissei
gatwaỻaỽn ymchoelut y|r
tir. ac y bydei etwin yn ba+
raỽt yn|y erbyn. ac y briwei
y logeu a|bodi y gedymdei+
thon. A|gỽedy hayac* nat
oed y gatwaỻaỽn vn gobeith

166

ar|gaffel ymchoelut drache+
uyn y ynys prydein. O|r diw+
ed ef a|gauas yn|y gyghor
mynet hyt att selyf urenhin
ỻydaỽ y geissaỽ porth y gan+
taỽ y gynnudu y gyuoeth
idaỽ drachefyn. A|gỽedy
trossi eu|hỽyleu onadunt
parth a|ỻydaỽ. yn deissyuyt
y kyuodes tymestyl yn|y
mor. a gỽasgaru eu|ỻogeu
ar uyrr hyt nat oed un o+
nadunt gyt a|e gilyd. 
Ac ỽrth hynny diruaỽr o+
uyn a|gymerth ỻywyd ỻog
y brenhin. Ac ymadaỽ a|r|ỻyỽ
a|oruc. a|gadu y ỻog ỽrth
vynnu y thyghetuen y ford
y mynnei y harỽein. 
A|gỽedy eu bot ueỻy ym
perigyl agheu ar|hyt y nos
hỽnt ac yman. pan|deuth gỽ+
aỽrdyd drannoeth. wynt a
deuthant y ynys a|elwit
garneria. Ac yno drỽy dir+
uaỽr lauur y deuthant y|r tir.
Ac yn|y ỻe kymeint o|dolur