Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 9 – page 59v

Ystoria Carolo Magno: Chronicl Turpin

59v

hyny oyd eu deuaỽt y dyd yd elynt y vrỽydyr
kyffessu a|chymryt kymun. Ac ymhoylut y
ỽyneb ar y nef a oruc rolond a|dywedut val
hyn. Arglỽyd crist yr kynnal dy dedyf di a|th
cristynogayth y deuthum i o|m gỽlat y alltu+
ded agyfyeith. a|thrỽy dy nerth di a|th gan+
ỽrthỽy arglỽyd y gorchyuygeis i lawer o sa+
rascinneit ac a diodefeis anneiryf o dyrnode+
u a bonclusteu a|chỽympeu a gỽelioyd a chell+
weir. a gỽaratwyd. a|blinder. ac oyruel. a gỽ+
res. a newyn. a sychet. a gouut. a phoyn. Y tith+
eu arglỽyd y kymynnaf inheu vy eneit. val
yd estygeist ti y rof|i ac yr cristynogyon y byt
y|th eni o|r veir wyry a diodef ar y groc a|th
cladu a|th varỽ a|th gyuodi y trydydyd a|th
ysgynnu ar y nef y lle nyt edeweist eiroyt
o gynrycholder dy allu di. velly arglỽyd y
teilygych ditheu vy rydhau inheu am hen+
eit y nef rac agheu tragywyd. A chyuadef
yỽ gennyf inheu vy mot yn bechadur kam+
gylus eithyr y mod y may kannyat y dywe+
dut. A|thitheu arglỽyd val yd ỽyt trugaroc+
caf madeuỽr pob pechaỽt. Ac a drugarhaa i
ỽrth baỽb. Ac ny cheissy di arglỽyd gan edi+
ueiraỽc namyn y ellỽg o|y holl godyant a|y
bechodeu yn yr aỽr yd ucheneittyo ac a ym+
hoylo o·honaỽ. A|thi a vadeueist yr wreic a
dorres y phriodas ac a agoreist borth para+
dỽys yr lleidyr yn kyffessu yn|y groc. Na nac+