Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 9 – page 58v

Ystoria Carolo Magno: Can Rolant

58v

ỽys ker a diffryt rac ỽylaỽ. Ac ar hyny
y doyth um dywyssaỽc ar charlymayn y
lauuryaỽ cannaỽl* ymadraỽd gỽenwlyd a|y
dechymyc val hyn. Arglỽyd vrenhin heb ef
na chyffroa rolond ar lit o|y annoc am ystyn+
nu idaỽ keitwadayth yr ol. kanyt oys o hyn
allan ohonam ni a veidyho y diuarnu ef o i*
hyny can gỽyr y enwi idaỽ. Anrydeda y gỽry+
anc o|r anryded llauuryus hỽnnỽ canys ydiỽ
yn|y damunaỽ. Ac estyn idaỽ ef trỽy y bỽa ys+
syd y|th laỽ. Ac adaỽ idaỽ ran da o|th varchaỽc+
lu val y gallont gynhal y glot ynteu yn gan+
moledic. Ac o annoc naim y brenhin a ystyn+
ỽys y bỽa y rolond. Ac ynteu a|y kymerth
ef yn llawen gan y diolỽch. Rolond garu
nei heb y charlymayn tidi a dric yn geit+
wat ar ol. Ac yny vo dibryderach yt eissoys
attal gennyt hanner vy marchaỽclu. Boyt
pell y ỽrthyf heb y rolond kewilyd kymeint
ac y dottỽyf vi vy ymdiret yn amylder riue+
di. digaỽn yỽ hyny y gyt am nerth i mil o|wyr
grymus a|digonho. a nerth rolond ynteu a|y
gledyf a ryd kyffelybrỽyd y aneiryf o lu. 
Ac odyna ef a|wisgỽys arueu marchaỽc
ymdanaỽ. A chyrchu pen bryn a oyd yn agos
idaỽ. Ac o hyt y ben dywedut val hyn. Aro
kedymdeith y mi heb ef. ac a digrifhao hediỽ
o weithredoyd gỽraỽl ymlynet vy·vi. Oli+
ver y ffodlonaf gedymdeith ef a|doyth attaỽ