Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 9 – page 45r

Ystoria Carolo Magno: Can Rolant

45r

ỽrthaỽ val hyn. y gỽr ieuanc bonhedic hỽn
heb ef ry anuones charlymayn attat ti y
datcanu it y mod ar ffuryf yr dagneued.
Dywedet ynteu y datcanyat heb y marsli
kan ym paraỽt ninheu o|y gỽarandaỽ ef.
A gỽedy byr vedylyaỽ o venwlyd. ef a|dechre+
uis y ymadraỽd yn|y mod. yechyt it varsli
y gan iachaỽdyr pob peth ac agoret ynteu
dy vryt ti a|th vedỽl y gymryt geireu y gen+
nyf inheu a berthyno y titheu ar dysc a
yechyt. Charlymayn heb ef yssyd yn gorch+
ymyn it mal y hanuoneist attaỽ kymryt
bedyd a ffyd grist. Ac y gyt a hyny ymrỽym+
aỽ o·honat y gỽryogayth idaỽ ynteu ac yg
gỽassanayth uuyd a daly y danaỽ y neill
hanner yr yspayn. ar hanner arall a ryd
ynteu y rolond y nei. Ac ot ey yn erbyn y
gytuot honno. ef a|th gymer trỽy y geder+
nit yn carcharaỽr o|th kastell a|th at* dyg+
ir yn rỽym hyt yn ffreinc. Ac yna y deruyd
it vn o|r deu peth a|y dy varỽ yn dybryt y|th
carchar. a|y titheu wedy a|th gymeller a gy+
neitych idaỽ ef yr hyn oyd well it y gyny+
adu yma o|th vod. A chenadỽri charlyma+
yn a gyffroes marsli ar irlloned a phei na|s
ymdiffynnei y gỽyr ef ry|gyrchassei y gen+
nat a gattoed trỽy y gandared ar vialen
eur a oed yn|y laỽ. A dodi y laỽ ar y gledyf
ynteu a oruc gỽenwlyd. Ac edrych ar y cled+