Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 9 – page 35v

Ystoria Carolo Magno: Chronicl Turpin

35v

a dirgeledic enỽ duỽ. Alpha et Omega. yn ysgythredic
yndaỽ y blayn llỽydyanhussaf a mỽyhaf y
glot o nerth dỽywaỽl. Pỽy bellach a aruer o+
honot pỽy a vyd perchennaỽc arnat ti bellach.
y neb a vo medyannus arnat ny orchyuygir
byth. ny byd bygỽl ny dychryn yr ouyn neb.
nyt aryneigya yr ellyllgerd na chythreuly+
ayth namyn gỽastat diafyrdỽl yd aruer a
dỽy·waỽl nerth yn damgylchynedic o nerth.
Ac ysprydaỽl ganỽrthỽy. A|thydi y|lledir y sa+
rascinneit ar ny las o·nadunt. Clot y dyỽ
a ardyrcheuy o|r gyniuer gỽeith y dieleist gỽ+
ayt yn harglỽyd ni iessu grist yn trychu y
paganyeit ac Jdeỽon. A|thydi y teruynir gỽ+
iryoned a chyuyaỽnder. A|thydi y trychir ay+
lodeu a ledrattaho o|r cledyf haỽssaf ymdiret
idaỽ. o|r goreu y aỽch o|r llymaf o|r cledyueu o|r
cledyf ny chaffat eiroyt y gyffelyb ac ny chef+
fir bythyth* y neb a|th oruc. ny oruc na|chynt
na gỽedy dy gystal. Nyt ayth yn vyỽ yd
anwayttut arnaỽ yr bychanet y dyrna+
ỽt. Os marchaỽc llesc ofnaỽc a|th geiff neu
sarasin neu dyn anffydlaỽn ys maỽr a dolur
yỽ gennyf vi. A gỽedy yr y·madraỽd rac o+
uyn dygỽydaỽ y gledyf yn llaỽ sarascinne+
it taraỽ tri dyrnaỽt a oruc ar y mayn mar+
mor yny vyd y mayn yn drylleu hyt y da+
yar yn diargywed yr cledyf. Ac yna y rod+
es ef lef ar y gorn y edrych a delei neb attaỽ