Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 9 – page 2r

Ystoria Carolo Magno: Chronicl Turpin

2r

ti. mor gadarn yd ymerbyny di a miui. Nyt ym+
gyuaruu a mi eiroet dy gyngadarnet ti. O ge+
nedyl ffreinc pan ỽyf i. heb y rolond. nei y char+
lys. O ba dedyf yd henyỽ y ffreinc heb y ferracut.
O dedyf gristynogaỽl pan ym ni o rat duỽ heb
y rolont. ac y bendeuigaeth crist y darestygỽn.
a|thros y dedyf hyt y gallom yd amryssonỽn.
A phan gigleu y pagan enwi crist y gouynỽys
ynteu pỽy y crist y credy di idaỽ. Mab duỽ heb
y rolond yr hỽn a anet o|r wyry. A|diodeuaỽd
yn|y groc ac a|gladỽyt ym med. Ar trydydyd
y kyuodes o ueirỽ. Ac a aeth dracheuyn ar
deheu duỽ. Ninheu a gredỽn heb y kaỽr pan
yỽ vn duỽ yỽ creaỽdyr nef a dayar. Ac na bu
idaỽ na mab na|that. Namyn megys na e+
nis neb euo. na enis ynteu neb. Ac ỽrth hyny
y vot ynteu yn vn duỽ ac nyt ynt yn dri.
Gỽir a dywedy heb y rolond y vot ef yn vn
duỽ pan dywedy ditheu nat tri ef yd ỽyt
yn cloffi y|th ffyd. O chredy di yn|y tat cret y+
n|y vab. ac yn yr yspryt glan. Canys duỽ dat
yỽ ef. A mab. ac yspryt glan. vn duỽ yn deir
person. Os tat y dywedy di heb y fferracut
bot duỽ. Ar mab yn duỽ. ar yspryt glan yn
duỽ. tri duỽ ynt yr hyn nyt gỽir ac nyt vn
duỽ. Nac ef heb y rolond namyn un duỽ. ac
yn dri  y prygethaf inheu efo. Ac vn yỽ a
thri. Y teir person gogyuoet ynt a gogyphel+
yb. vn ryỽ y tat. ac vn ryỽ y mab. ac vn ryỽ