Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 9 – page 27v

Ystoria Carolo Magno: Chronicl Turpin

27v

 yỽ na chledyf na sayth kyny bei namyn ar y
deu·geinuet o wyr cadarn. Ac yna y kyrchỽys
charlys hyt yn nager. A phan adnabu ferracut
y dyuodyat y doeth allan o|r gaer. y gynnic 
ymlad ac vn ac* vn*. Ac yna yd anuones char+
lys oger o denmarch idaỽ. A phan y hargan+
uu y caỽr ef yn|y maes kyrchu attaỽ a oruc yn
ysgaylus a|y gymryt yn|y holl arueu y dan
y vreich deheu a|y dỽyn yggỽyd paỽb hyt y
gaer yn vn agwed a|chyt bei dauat war. Y
veint oed deudec cupyt yn|y hyt a|chupyt yn
hyt y ỽyneb. A|dyrnued idaỽ y hun yn hyt y
drỽyn pedeir cupyt yn hyt y vreicheu a|e
ysgeireu a|their dyrnued yn hyt y vyssed.
Odyna yd anuonet attaỽ ar uedỽl ymlad
ac ef. Reinallt o|r dreinwen. Ac yn diannot
y duc ynteu ygharchar yr kastell. Odyna
yd anuonet Constans vrenhin Ruuein. a
hywel iarll. ac hỽynteu vn a dan y vreich de+
heu ar llall y dan y assỽ a duc y gastell. Ody+
na yd anuonet pob deu yny uu vgeint. Ar
rei hyny heuyt a orchymynỽys y garchar.
A gỽedy gỽelet o garlys hyny. a|y ryuedu ac
a oed y gyt ac ef. ny lyuassỽys anuon neb
attaỽ o hyny allan; Ac eissoes wedy caffel o
rolond tywyssaỽc ymladeu o vreid ganyat
y gan charlys y doyth y ymlad ar caỽr. ac
aryneigus oed charlys ymdanaỽ rac y ieu+
aget ac ynteu yn amgylyduỽ* ymdanaỽ ef