Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 9 – page 26v

Ystoria Carolo Magno: Can Rolant

26v

Ac yn hyny ny orffỽyssei rolond o taraỽ a llad
pỽy|bynhac a|gyuarffei ac ef. Ac nyt oyd re+
it eilchwyl y taraỽ a|draỽhei ef vn weith. Tra
barhaỽys y wayỽ ac ef yd|ymladei. Ac ny
ffaraỽys idaỽ. namyn ar vn gossot  ar pym+
thec. Ar gyniuer kelein a laddaỽd ac ef o ri+
uedi a phan daruu y wayỽ kyrchu aruer
a chanhorthỽy dỽrndal. A gỽedy y dinoythi
lletauỽynaỽ y varch y gyrchu cernub. Ac o
warthaf y ben dechreu y dyrnaỽt trỽy yr
arueu heyrn. A|thrỽy y pen ar ymhenyd ar my+
nỽgyl ac y rỽc y dỽy vron a|thrỽydaỽ berued.
A|thrỽy y kyfrỽy ar march llurugaỽc hyt y
llaỽr a|y ganhebrỽg o|r ymadrodyon hyn. Ky+
mer hyny yggobyr dy enwired. val hynny
y gnottaa mahumet canỽrthỽyaỽ y rei eid+
aỽ. Ac odyno y kerdỽys rolond ym plith y
lleill ac y lladaỽd y saỽl a ymgyrhaydei ac
ỽy o riuedi nat oyd haỽd y adraỽd namyn
val hyn tannu y paganyeit mal medelỽr kyf+
lym yn medi yt ayduet. Ac ny orffỽyssei
y ffreinc ereill heuyt o|diua yr anffydlony+
on. namyn pob vn herwyd y gallei yn ym·gy+
ffylybu y rolond. A llawenhau a oruc tỽrpin
archescob o edrych arnadunt yn hyny ac eu
moli gan eu hannoc y vot yn well val hynn.
Teilỽg yỽ y ffreinc ardelỽ o|r gỽyr hyn. yssyd
yn yscaylussaỽ eu heneideu yn|y byt hỽnn
val y gallont ymgadỽ rac ymuched dragy+
wyd.