Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 9 – page 21r

Ystoria Carolo Magno: Rhamant Otfel

21r

noc ef. Ac yn erbyn y gledyf na|thyckya
dim. Mi a archaf hagen ym duỽ i mahu+
met ac y teruygaỽnt kaffel o·honaf i ym
broui etwa ac ef a rodi idaỽ vn dyrnaỽt
 warthaf y helym am cledyf. mi a|gyme+
 f arnaf y byd calet yaỽn o·ny|s holltaf
 t y danhed. a iaỽnwedaỽc oyd ym hyny
 s kaffỽn ỽrth lad o·honaỽ Sampsỽn o vy+
  braỽnd vy mraỽt ygkyfranc dan vyn
 ampelỽn. Ac y bydaf varỽ rac dolur ony
 ssaf y dial. Y ffreinc ynteu yn marchog+
 th yr yttoydynt yn dirgel daỽedaỽc
 ystlys y fforest a elwit fforestant. Ac val
 wsant son y pagannyet. Sef a wnayth
 kysseuyll a gỽrandaỽ. Ac yn hyny eu
 rganuot o rolond hỽy yn gyntaf. A|dy+
 edut ỽrth y gedymdeithon. Arglỽyd heb
ef bydỽch hyfryt. a welỽch lle may y pagan+
neit y dan y greic yn seuyll. ac nyt yttynt
namyn petwar hyt y gỽypỽyf i.  diol+
ỽch yr holl gyuoythaỽc. ny a allỽn ym+
wan bellach yn diogel. Gỽir oll heb y gyt+
ymdeitheu. Ac ỽrth dy vynnu oll ni a uyd+
ỽn. Ac yna gostỽg eu gỽaywar ar gled+
yr a wnaythant a brathu eu meirch tu ac
at y pagannyeit. Sef a wnayth clarel dyr+
chauel y ben ac edrych yn erbyn yr heul ac
arganuot y ieirll yn dyuot tu ac attunt
ỽrth yr afỽyneu. A galỽ y gedymdeithyon