Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 8 part i – page 48

Ystoria Carolo Magno: Chronicl Turpin

48

a|llad seith mil onadunt a llad evream ev brenhin A f 
a orvc gorvcheluaer cordubi a|dwy vil ganthaw hyt y
gaer. A|thrannoeth y|rodes y|gaer y|cyarlymaen ac y|ky  ̷+
myrth vedyd a|daly y|dinas adan gret o|hynny allan. Ac
yna y|rannws cyarlymaen tir yr yspaen o|y mladwyr
or a|uynnej drigaw yno. Nauarry ar|basgly  a rodes yr
nordin·anyeit brenhinyaeth castell yr ffreinc Dayar na+
ger a|cerauguste y wyr groec. ar pwyl a|oedynt yn|y llu+
yd hwnnw. Brenhinaeth ragwm yr pict yeit Brenh y+
aeth alandalif ay haruordir yr kyeissyen  Brenhinyaeth
bortugal y wyr denmarc ar flammann eit. Dayar yga+
lis nys mynnassant y|ffreinc am y han ryonwch Ac nys
bv yna a|lauassej yn yr ysbaen gwrthwynebv y cyarlymaen
Odyna yd ymedewis can mwyaf y|luoe  a cyarlymaen ac
yna y|kerdws ef parth a|sein yac. Ac a  auas o sarassin
ef ay lladawd  yn geith y ffreinc. Ac yna y
gossodes cyarlymaen yn|y dinassoed arb nnic esgyb ac eff  ̷+
eiryeit. A galw yr holl gynnvlleitva a|o vc hyt y|dinas a|el  ̷+
wit campostella o esgyb a|thywyssogyon. A  gynghor y|niver
hwnnw y|gossodes ef y lle hwnnw o|gary  yago ebostol y vot
yn ystyngedic idaw holl esgyb a|holl  yon a|holl vre ̷+
hinev cristonogyon  a|rej ygalis a rei kyndrychawl
ac a|ve saw y atteb vvyddawt ym pob peth dyledus
y  hynt yago ebostol. Ny ossodes ef yn ssiria  escob
canys kyfriuej yn lle dinas namyn yn lle tref a|honn 
rodes yn darystyngedic wrth campostella. Ac yna o arch  +
arlymaen Minhev turpin archesgob remys a naw esgob
ygyt  a gyssegreisws eglwys yago ebostol ar allawr
vawr diw calan gorffennaf yn anrydedus. Ac yd ystyngws y
brenhin  holl dayar yr ysbaen ar galaf yn anryded idi
Ac ygyt a|hynny gossot idi o bob ty yn yr holl wladoed hynny
pedeir keinnyawc.
ar brenhin