Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 7 – page 56v

Y Groglith

56v

207

pechodeu a|mi a|dywedaf ywch nat
yvaf i bellach o|r kyvryw hwnn
yny yfwyf ygyt a|chwychi yn
tyyrnas vy tat A ffan darvv
vdvnt ev hemyn yd|aethant
odyna y|vynyd oliver ac yna
y|dwot Iessu wrthvnt pawb o+
honawch a|odef tervysc heno
o|m achaws i kanys ysgrivenedic
yw mi a|drawaf y|bvgeil ac yna
y gwassgara y kadw deveit ac
eissioes wedy y|kyvotwyf. i. mi
a|ch|racvlaenaf chwi yn|galilea
Ac yna yd atebawd pedyr idaw
kyt ymadaw pawb a|thydi nyt
ymadawaf i. Yna y|dwot Iessu
wrthaw yntev kynn kanv heno
o|r keiliawc ti a|ymwedy a my+
vi deirgweith Ac yna y|dwot
pedyr wrthaw yntev kyt boet
reit ymi vynet y|anghev nyt
ymwadaf. i. a|thydi Ac velly y
dwot pawb o|r disgyblon Ac o+
dyna y doethant hyt y|lle a|el  ̷+
wir gessemani Jessu ay disgyblon
edrychwch·i eb ef yt·tra elwyf
i y wediaw a|chymryt pedyr a
dev vab Jebedevs ygyt a*|f* a|dech  ̷+
rev kymryt tristwch yn·daw
a|dywedvt wrthvnt trist yw vy
eneit i hyt anghev. kynhelywch+
i yma a|gwylywch ygyt a|mi
a|cherdet ychydic a|oruc a|digw  ̷+
ydaw ar y|wynep y|wediaw hyt

208

y|llawr Ac yna y|dwot vy tat
i os gallu a|wna kerdet yr anghev
honn hebof i Ac eissioes nyt val
y|mynnwyf i namyn val y mynych
di bit Ac odyna dyvot a|orvc ar
y|disgyblon ac ev caffel yn kysgv
a|dywedvt a|oruc wrth bedyr ny
elleist di wylyaw vn awr o|r dyd
ygyt a|myvi Gwylywch a|gwed  ̷+
iwch rac ych mynet ym provedi  ̷+
gaeth Parawt yw yr ysbryt
ac eissioes gwann yw y|kynawt
Odyna yth aeth eilweith y|wedi  ̷+
aw a|dywedut vy tat i eb ef ony
eill yr anghev honn vynet y wrth+
yf. i. ynyw kymerwyf. bit ych
ewyllys di Ac eilweith yd aeth
ar y|disgyblon ac y kavas wynt
yn kyssgv kanys eu llygeit
a|oed yn ev gorthrymv a|r dry  ̷+
ded weith yth aeth y wrthvnt
y|wediaw yr vn ymadrawd
a dyvot ar y|disgyblon ac er  ̷+
chi vdvnt gyssgv a|gorffowys
llyma eb ef yr awr yn dyvot
y|rodir mab dyn yn llaw bech  ̷+
advryeit kyvodwch ygyt a|mi
llyma yn agos y|neb yssyd y|m
rodi; ac ag|ef yn dywedut hynny
llyma Judas yn dyvot a|thoryf
vawr o|ideon ygyt ac ef yn ar  ̷+
vawc y|gan dywyssoc yr effeir+
ieit a|hyneif y bobyl Ac yn
arwyd yd oed pwy|bynnac heb+