Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 7 – page 55r

Ystoria Adda

55r

201

agos ar y|gorffen yd|oed eissieu trawst
yn|y demyl ac wynt a|grwydyrassant
holl goedyd libani a|choetyd yr y tyyrn  ̷+
assoed hyt yd ymyrhedyn ac ny|chaws+
ant pren a|ergytyei yn drawst o hyt
Sef y bv angheu udvnt torri y prenn
bendigedic a|dadoed o|baradwys a|gwn  ̷+
eithur trawst ohonaw Sef oed y|hyt
vn kvvyd ar|dec ar|ugein ac wedy
messuraw yn graff a|llinin yd|oed
kvvyd arnaw yn hwy noc a|oed reit
wrthaw; Pan dyrchavwyt y|vyny yd
oed kvvyd yn vyrrach a|their·gweith
y|dyrchafwyt o|e brovi a|thra vei y pre  ̷+
nn ar y|lawr y bydei arnaw kvvyd
yn hwy a|ffan dyrchevit y|vyny y
bydei kvvyd yn eissieu a|ryvedawt
mawr vv hynny gan bawb o|r a|y gw  ̷+
eles ac yna y|peris selyf rodi y pren
yn|y demyl a|gwneithur anryded am+
danaw ac yn o newyd yd|aeth y|seiri
y|r koetyd pell y|geissiaw y|trawst ac
wynt a|y kawssant a|chwpleu y dem  ̷+
yl a|orugant; a|devoti a|oruc pawb
o|r tyyrnassoed dyvot y|bererindawt
y|r demyl honno y|adoli y|duw ac y|an  ̷+
rydedv y|trawst a|gwreic a|oed yno
a|elwit maxinvlla a|estedawd ar y
trawst a|gwreic vvchedawl oed hon  ̷+
no a|dywedut a|wnaethbwyt iddi
nat oed yawn eiste ar y|trawst
kanys pren kyssegredic oed ac yna
y|kiglev hi y dillat yn llosgi yn|y
chylch ac o ymadraw* proffwydolyeth
y|rodes y|llawn llef a|dywedvt vy
duw i vy nvw a|m arglwyd Iessu
grist

202

A phan gigleu yr ideon yhi yn
enwi krist y|llebydyaw a|mein a|or  ̷+
vgant a|honno y|gynntaf dyn a
diodefawd y merthyrv yr crist Ac
yna y|tynnawd yr ideon y|trawst
o|r demyl ac y|bwryassant y|mewn
llynn a|oed ger llaw y|dinas a|elwit
probatica pisscina yn|yr hwnn y|gol  ̷+
chit yn·daw pervedeu aniveilieit
a|offrymit y|r demyl ac ny adawd
duw y|r pren hwnnw na dangossei
y|wyrthyeu a ffevnyd y·rwng ech  ̷+
wyd a hanner dyd y|disgynnei eng  ̷+
ylyon yn|y llynn a|chyffroi a|wnei
y|llynn oll yna a|r dyn kyntaf a|delei
y|r llynn wedy y|kyffro hwnnw pa heint
bynnac a|vei arnaw yechyt a|gaffei
a|ffan weles yr ideon hynny tynnv
y pren o|r llynn a|orugant a|y dodi
yn bont ar yr avon o|y sathrv ac
ny thrigei y|pren ar draws yr a  ̷+
von namyn mynet ar y|glann
a|y brovi velly a|dwy·weith a|their
a|wnaethbwyt yny doeth sibilla
vrenhines hyt yng|kaervsselem
y warandaw doethinep ar selyf
Ac y|r tv yd oed y|pren yr avon y
doeth sibila. A ffan arganvv y|pren
ystwng y|ffenn a|oruc ac adoli id  ̷+
daw a|diosc y harchenat a|dycha*  ̷+
vel y|dillat a|mynet drwy y|dwvyr
isslaw y|pren a|dywedvt o|ymadrawd
proffwydolyeth. y|dayar a|wly·paa
o|achos y|manac hwnn. ef a|daw
chwys yn|y lle y bwynt. Ef a|daw
brenhin o|r nef drwy yr oesoed rac