Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 7 – page 53v

Ystoria Adda

53v

195

a|dywedut val hynn Mab y duw
eb ef yw y|mab hwnnw ac yssyd
yn kwynaw pechodeu dy rieni
di ac a|y kwyn yny del kyvlaw  ̷+
nder yr amsser a|hwnnw yw yr
olew a|edewit y|th|rieni di ac o|y
hetived a|r drvgared honno yw
priodolder karyat Ac wedy darvot
yr anghel dywedut hynny wrth
seth ac ef yn dyvot ymeith y|rod  ̷+
es yr anghel idaw tri gronyn o
gevdawt yr afal y ar y pren hwn  ̷+
nw val yd|erchis y|dat idaw a|dywe  ̷+
dvt idaw y|diffodei y|dat ar ben y
tridieu gwedy yd ergytyei ataw
Ac erchi a|oruc yr anghel y|seth
pan gladei y|dat rodi y|tri gron  ̷+
yn o|gevdawt yr aval ydan wr  ̷+
eidyon y|davot ac o|r tri gronyn
hynny y|kyvodant teir gwialen. Vn
onadvnt a|vyd o|ryw sedrus a|r
eil onadvnt o|ryw pinus a|r dryded
o|ryw sipresus. drwy y|sedrius y|dyell  ̷+
ir y|tat o|nef; Kanys vchaf pren
yw o|r a|dyf o|r dayar. Drwy sipresus
y dyellir y|mab; Kanys gorev pre  ̷+
nn y aroglev yw a|melysaf y
ffrwyth. Drwy yr epinus y dyellir
yr ysbryt glan kanys amlaf
pren y ffrwyth yw o|r a|dyf o|r
dayar Ac wedy gwaradaw* o
seth ar yr angel yn ysboni idaw
hynny; kerdet ymdeith a|oruc
a|dyvot hyt ar adaf a|y neges yn

196

y wyd a|datkanv idaw kwbl o|r a|weles
ac yna y|chwardawd adaf o lewenyd
ac y|rodes llef vawr ac y|dwot argl  ̷+
wyd dat eb ef digawn yw hyt vy
hoydyl i. yn|y byt hwnn kymer atyt
vy eneit a|chyn penn y|tridyev val
y|dwot yr anghel y|diffodes adaf ac
yn|glynn ebron y|kladawd seth y|vab
ac y|rodes y|tri gronyn a|dywetpwyt
vchot ydan wreidyon y|davot ac o|rei
hynny y kyvodes teir gwialen ar oet
byrr yn ogyvvch o|gymeint a|r gw  ̷+
yeil hynny a|drigawd y|genev adaf
yny doeth noe ac ouoy hyt ar efre  ̷+
am ac o efream hyt ar voessen heb
na|thyvv na|chrydv na symvdaw o|r
wn anssawd ac yna pan doeth moes  ̷+
en y|dwyn pobyl yr issrael y|gan
ffarao vrenhin o|geithiwet yr|eifft
drwy vor|vd* ac y|bodes ffarao a|y bo  ̷+
byl oll ac y|doeth moessen hyt yn
ebron a|phobyl duw ygyt ac ef ac
val yd|oed vaessen wedy llvestv ben  ̷+
digaw y bobyl a|oruc ac yna yd
arganvv voessen y|gwyal a|oedynnt
yn|genev adaf a|chan dysc o ysbryt
proffwydolyaeth achvp a|oruc y|gwy  ̷+
al ac ev tyynnv* a|phan dynnawd
ef y|gwyal o enev adaf ef a|glywei
arogleu tec ganthvnt; Val y|tyby  ̷+
gei ev bot yn dayar adawedic
ac yna y|dwot moen panyw y
drindawt a|arwydokeynt a|ll  ̷+
awen vv gan voessen kaffel