Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 7 – page 48r

Ystoria Carolo Magno: Chronicl Turpin

48r

173

Ac y|distrywyt y|rei anffydlon
ac y|dyrchevir clot yessu grist
a|y ffyd o|r sawl weith y|dieleis a|th  ̷+
ydi waet Jessu grist ac y|lledeis
y|elynyon y ssawl sarassin a
diveis i a|thydi yn kynnal dedyf
grist A|thwrwoti* eto y trychir
ar|ny greto y|grist ac o|y dedyf O|r
cledyf hawsaf ymdiryet idaw
O|r cledyf ny wneir ac ny wnae  ̷+
thbwytt y gystal; Ny orvv y
neb yd anwaetit arnaw a|thi
OS marchoc llesc ovynawc
a|th ved nev sarassin dolur
yw gennyf rolant yn kanv y corn
Ac wedy yr ymadrawd hwn  ̷+
nw rac digwydaw y kledyf yn
llaw sarassin; taraw tri dyr  ̷+
nawt yn|y maen marmor
a|orvc yny vyd y mayn yn
dev hanner yn diargywed yr
cledyf. Ac yna dodi llef ar y
corn yny holles y corn yn
dev hanner A thori y|dwy wyth+
en waet ac ny wys na thoro
giev y|vynwgyl
A llef y corn a|dvc yr anghel
hyt yn|glynn cyelmaen wyth
milldir y wlat yno oed hynny
yrythvt a|gwasgwyn lle yd
oed cyelmaen wedy tynnv y bebyll+
yev Ac yn diannot y|mynassei

174

mynet y nerthav rolant
Nac ef heb·y gwenwlyd
nyt oed gyvrin nep am
anghev rolant Ac am yr
achos lleiaf a|vei y|kanei
rolant y|gorn o|bei yn hely
bwystviled y|mewn coet ac
o gynghor y bratwr y tri  ̷+
gwyt yno Ac val yd|oed
rolant velly ynychaf bawt  ̷+
win y|vrawt yn dyvot
ataw Ac ynteu yn damvn  ̷+
aw caffel dwvyr oer o|y
yvet rac meint y|ssychet
sef yd|aeth yntev y|geissiaw
dwvyr ac ny|s kavas Ac
yna wrth y anghev kym  ̷+
ryt bendith rolant a|orvc
bawtwin Ac esgynv march
rolant a|orvc bawtwin rac
y gael o|r sarasinieit A dy  ̷+
vot yn|yd oed cyelmaen. a|dy  ̷+
wedut idaw y|damwein
kyffes rolant yw honn
Ac yna y|doeth tewdric
vch ben rolant a|dryc·arverth
yn athrvgar a|orvc A dys  ̷+
gv idaw bot yn da y|arvot
yn erbyn duw o gyffes lan
lwyr. Dyd hwnnw y|kym  ̷+
erassei rolant gymvn y
gan efeiriat kynn mynet