Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 7 – page 37r

Ystoria Carolo Magno: Can Rolant

37r

133

gedernyt Ac eton ny mynn orffowys yr
y|vot yn ymdreiglaw yn heneint yn
keissiaw kynydv tyyrnassoed ef a
gavas gors·dinobyl a|r karabyl a
gwlat rvvein a|r pwyl a|r ysbaen
Paham y|bei reit idaw troi yr yst  ̷+
lys dielw einim ni nyt yn wast  ̷+
at y keffir llavvryaw yr chwant na  ̷+
myn ffynnyant heb lesged heb·y
gwenwlyd ac na orffowys mawry  ̷+
digrwyd medwl gwr kalonawc gr  ̷+
ymvs Ac nyt oed chwant gan cyelmaen
y|ymlad a|chwi namyn yr keissiaw
ach dwyn ygret grist ac y|ystwng o|y
ben·devigyeth ac na|chvas* eirioet a|allei
wrthwynebv idaw ac velly y|may y|deu  ̷+
dec gogyvvrd yn aniffygetic o anyan  ̷+
awl vawrydigrwyd molyant dayar
ffreinc Nyt barnadwy bot yn vol+
yant namyn yn anghyngorus heb y
pagan drudaneth gwastat a|fferygl  ̷+
eu heb orffowys; Paham y|gat y|sa  ̷+
wl wyr da yssyd yn ffreing a|thyw  ̷+
yssogyon idaw ef yn yr oet y|may
ef ymyrr  ym|perygleu velly pan
oed amserach y|bawb onadvnt orffo  ̷+
wys Diwrnawt heb·y|gwenwlyd
yd oed cyelmaen yn eiste yn·gwasgot
pren Ac y|doeth rolant ataw ac aval
coch yn|y law A|y rodi idaw a|orvc
a|dywedvt wrthaw yr ymadrawd
hwnnw kymer hwnn heb ef yn ern  ̷+
ys ytt ar ystwng ohonof y ti holl

134

vrenhined y|dayar heb·y|gwenwlyd
wrth y|pagan yr athrot rolant a
llawer a|darystgnawd* yntev hyt
hynn a|llawer eto a|ystwng ac
nyt oes hayach o|r ysbaen heb ys  ̷+
dwng gyt a|llawer o wladoed er  ̷+
eill ac y|may idaw adaw ar dar  ̷+
ystwng babilon Ryved yw gennyf. i.
heb·y|beligant ba hyder yssyd gan
rolant nev pa allu yssyd idaw pan
adawo ef y cyelmaen dovi y ssawl vre ̷+
hined hynny; Hyder rolant heb·y
gwenwlyd yssyd o|r ffreinc y gwyr
nyt llei a|veidyant noc a|vedyly  ̷+
ant ac nyt llei allant noc a|chw  ̷+
enychant Ac nyt oes ydan yn*
nef yr y anhawsset dim ny thy  ̷+
bycwynt allv y ystwng oc eu ner  ̷+
thoed A chymeint y|kar pob vn
o|r ffreinc rolant ac na nycaant
ef o|dim o|r a|archo Ac nyt oes
nep kyvryw da ar helw brenhin
ffreinc ny bo wrth vedyant rolant
Ac ny weles ynteu ay lygeit dyn
yn erchi da ny|s rodei; ay hynn
a|archei ay mwy noc ef a|hynny
o drysor. cyelmaen. Ac ny ffeidyawd
gwenwlyd a|beligant yn ymdidan
am rolant yny ymadawsant ell
deu am wneithur y vrat a|chy  ̷+
vvnach y kerdassant o|hynny yny
doethant hyt yn sesar awgvstam
yny vvant ger bron marsli