Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 7 – page 36v

Ystoria Carolo Magno: Can Rolant

36v

131

y·rwng y dywylaw* ynteu a|chym  ̷+
ryt hanner dy gyvoeth o|y daly adan  ̷+
aw rolant y|nei ynteu bieuyd yr ha  ̷+
nner arall; Ony wnei hynny o|th
vod ti a|y gwnei o|th anvod; canys
adaw y|ogylynv cesar awgustam
dy dinas Ac nyt aa y|wrthaw yny
kaffo A|th|wyn* dithv* o|th anvod yn
rwym o|th anvod yr hynn a|gynhy  ̷+
gir yt yma o|th vod  
Ac yn ol yr ymadrodyon hyn+
ny gwenwlyd a|gychwynawd
ymeith gan genyat y|brenhin ay
vendith A chanwr o|varchogyon
o|y dylwyth e|hvn a|y canhebryng+
hawd o|r llys allan Ac ef a|doeth
o|y bebyll ac a|ymgyweiriawd o
advrn arderchawc March balch
advwyn a|y*|esgynnawd Gwyrda
a|oed yn|y gylch yn|y wasanaethv
ag  y|gynygy  ̷+
awd vynet ygyt ac ef; Poet pell
y|wrthyf i hynny heb ef dwyn
ohonof nep y|gymryt y|angh  ̷+
ev llei vyd y|gollet o|m kolli
i vy hvn noc o golli niver ygyt
a|mi Ac ysgaelussach yw klywet
vy angheu no|y welet a|ffan eloch
y|ffreinc a|nerthwch vy gwreic
a|bawtwin vy mab Ac val y tri  ̷+
ko ynoch vy karyat wedy y bwyf
var Mi a|adolygaf ywch kynnal
ketymdeithas da ac wynt a|pheri

132

kanv efferennev a|sallwyrev
rac v|eneit A rodi dillat y noeth  ̷+
yon a|bwyt y|esswedigyon* Ac yna
ymwahanv a|y dylwyth a|oruc a|m*  ̷
mynet gyt a|chennyat y|pagan  ̷+
yeit Ac am y|vynedyat yr
krythlam* ovynus hwnnw yd oed y
ffreinc yn govalu am·danaw ac
yn drvc·arvaethv yn doluyvs* val
hynn. Ymchwel ymchwel y atam
yn yach dywyssawc ar·derchawc
a bychan y|th garei y neb a|th an  ̷+
vones y|hynn o hynt Rolant dy lys+
vab pan|y|th etholes* y|neges mor
berygyl a|honn A goreu yw idaw
dy vyvot* yn yach ac na|chyvar  ̷+
ffo vn perigl a|thi o enwired mar  ̷+
sli Ac neill cyelmaen kadw rolant
rac angheu ony deu* di yn yach
drachevyn o|r neges honn gwenwly
Ac odyna y kerdassant yn kredy
gyvarystlys gwenwlyd a
beligant Ac yngeissiaw* a|oruc
ac ef yn ystrywyvs val hynn
mawr yd avlonyda trachwant
kany wyr dodi tervyn ar beidyaw
a|cheissiaw gormod a|mwy. vwy
vyd chant y|nep a|vo trachwan+
awc yr meint a|vedo a|wely
di wrda heb·y|beligant wrth wen  ̷+
wlyd meint a|geissyaw*; cyelmaen
ych brenhin chwi ac a|achwan  ̷+
egawd idaw o|dyyrnassoed o|y