Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 7 – page 33v

Ystoria Carolo Magno: Chronicl Turpin

33v

119

dwyn yr kastell yrythvnt yn varw
Ac velly y|dieis* rolant y|gan y
kawr Ac y|doeth ar y|wyr yn y*
Jach Ac yna y|rvthrawd y|kriston  ̷+
ogyon y|dwyn eu gwyr allan
o|r kastell a|ducassei y kawr y| ̷+
ewn y vrwydyr yn|gordvbi
Odyna y|menegit y|cyelmaen
vot yn cordubi efream
vrenhin cigil a|gorvchelvaer cord  ̷+
vbi A dianghassaeint* y|ganth  ̷+
aw gyn no hynny o|r kyvrang
yn|pamffilonya Ac yd oedynt
yno yn|y aros y|vrwdraw* ac
ef Ac a|dadoed ymladwyr atad  ̷+
vn o|seith ninas penadvr nyt
reit eu henwi A llvnyeth ev hynt
y|tv ac yno a|oruc. cyelmaen. ay lu
ar vedwl ymlad ac wynt A ffan
doeth ef ay lu yn agos y|gordvbi
y|doeth y|brenhined a|henwyt vch  ̷+
ot ac ev lluoed ganthvnt yn ar  ̷+
vawc or·awenus odieithyr y gaer
ym·pell y|wrth lu. cyelmaen. Ac
yn|glch* deng|mil yd|oedynt o|lu
Ac nyt oed o|lu cret namyn. vn
mil Ac yna y|goruc. cyelmaen. y
lu yn  deu vydin Nyt amgen
y vydin gyntaf o|r marcho  ̷+
gyon gorev a|r eil o|r pedyd gor  ̷+
eu a|r dryded yn ol o|r a|oed y|am
hynny Ac yn vn ffvnyt a|hyn+
ny y|gorvc y|sarassinieit Ac yn
dvhvn o arch cyelmaen. ev kyrchv

120

a|oruc y|vydin vlaenaf yr sar  ̷+
assinieit Ac val y|dynessaant
atadvnt Ynychaf bedestyr rac
bron pob marchawc vdvnt
ac am bob pedestyr y|ryw ysgawt
kornyawc baryfawc ar lvn
a|gosgeth diawl A|thelynyev a
oed ganthvnt a|thinpanev yn ev
ffustyew A ffan giglev meirch
cyelmaen; y|dwrd hwnnw ar sein ys  ̷+
godigaw a|orugant wyntev val
na allei eu marchogyon ev hatal
Ac nyt oedynt debic namyn y|an  ̷+
iveilieit gwyllt y|bei orffwyll
yndvnt A ffan weles y|dwy vydin
 a|oed yn ol y|vydin vlaen yn
ymchwelut y|dymchwelassant
wyntev ar ffo A ryvedv hynny
vawr a|oruc cyelmaen yny wybv
yr echaws A llawen vv hynny gan
y sarassinieit Ac ymlit llv cret
a|orugant ar dwy villdir y
wrth y|dinas Ac yna y|kavas
y|pedyt yn eu kynghor ymgw  ̷+
eiriaw ac aros y|paganyeit Ac
yna y|tynghawd. cyelmaen. eu pe  ̷+
byllev y|nos honno Ar bore
dranoeth y|kawssant yn ev kyn  ̷+
ghor kvdyaw llygeit ev meirch
a|chev ev klustyev mal na|chly  ̷+
wynt dim ac na|welyn Ac o+
dyna nessav ar y|vrwydyr a|ll  ̷+
ad llawer o|r paganyeit Ac
yd|oedynt wy niver mawr yr