Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 7 – page 18r

Ystoria Carolo Magno: Pererindod Siarlymaen

18r

57

a|morynyon yeveing bonedigeid o|ver+
chet tyyrned A dirvawr rivedi a|oed
onadunt yno a|r meint o vonedigeid  ̷+
rwyd a|oed yno a|oruc cyerlmaen megis ar
beth anryved A galw attaw vn o|r gw  ̷+
yrda a|oruc cyerlmaen a|govyn idaw pa le
y|kaffei ef ymwelet a|r brenhin a|vei ar+
glwyd ar y niver hwnn; Kerdwch rac  ̷+
goch heb y marchoc yny weloch llenn
o|bali gwedy y|ry|dynnv ar betwar
piler o|eur ac y|mewn y pall* hwnnw
y|may brenhin a|ovynny di yn gochel
gwres yr heul A brysyaw a|oruc cyerlmaen
y|r lle y managassei y|marchoc idaw
Ac yna y|kavas cyerlmaen Hv vrenhin
yn llavvryaw eredic yn vonedigeid
A|ryved oed yr aradyr eur oed y
swch a|r kwlltwr mein rinwedawl
mawr·weirthyawc oed yr yeveu Ac
nyt ar y|draet yd|ymlynei hv yr ychen
namyn o|y eiste y|mewn cadeir o eur
a|deu vvl vn o|bob tu idi yn|y harwein
y*|diffleis Ac wrth y|gadeir meing
o aryan y|gynnal traet y|brenhin men  ̷+
ic hard gwedus a|oed am|y dwylaw a|r
ractal o|rudeur am y|benn o|y diffryt
rac yr heul a|llenn o|bali oduch y|benn
wedy y|ry|dynnv ar betwar piler o eur
a|oedynt ar betwar bann y|gadeir
ac yn|y law yn lle erchi y|gymell yr
ychen Gwialen o eur coeth ac a|hon+
no y|llywyei ef yr ychen y|dynv eu
eu* cwys yn gyn|vnyawnet a|chyt
tynnyt* wrth liniawdyr vnyawn A|

58

llyna yr achaws yd|oed y|brenhin yn eredic
am dyvot kof idaw y|vot yn vab y|adaf
y|gwr a|rywyt* o|baradwys ac a|dywetpwyt
wrthaw pan yrwyt odyno Yn llavvr dy
dywylaw* a|gnif dy|gallon y|byd d|ymborth
Ac yna dyvot a|oruc cyerlmaen yn disymwth
yn|ydd|oed hv a|chvarch* gwell a|oruc pawb
onadunt y|w y|gilyd a|hv a|ovynnawd y
cyerlmaen pwy oed ac o|ba|le pan|dadoed
a|ffa achos a|oed o|dyvodyat yno cyerlmaen
heb ef wyf. i. ac o|ffreinc pan wyf a|brenhin
y|lle honno wyf Rolant vy|nei inheu yw
y|gwas hwnn a|chlotvawr yw a|da y|gampev
Mi a|diolchaf y|duw eb·yr hv gwelet o+
honof yn gynyrchawl y|brenhin a|glaws*  ̷+
wn lawer o|weithyeu gan a|delei o|ffreinc
y|glot a|y gampeu da yn|y apsen Mi a|adolyg  ̷+
af y|wch drigaw ygyt a|mi blwydyn val
y|gallom yn hynny o|enkyt ymgetymdeith  ̷+
aw ac ymadynabot ac ymrwymaw
yng|ketymdeithas A|phan eloch y|wrthyf
mi a|egoraf ywch vy eurdyev a|m tryzor
a|chymerwch a|vynnoch onadvnt Ac yr
awr honn hevyt mi a|dervynaf y|gweith
kynn o|y amser Ac yna yd|ellyngawd
hv yr aradyr ac esgynnv a|oruc ar vvl
vchel hard hydwf a|chyweirdeb brenhinieid
arnaw y ymdaat ynteu a|oed wedus
y|bob brenhin o|r byt Ac ar gam ehelaeth
ef a|ganydaawd y|westei yny doethant
y|r llys ac ef a|anvones kennat y|r llys
o|y vlaen y|rybvdyaw y|vrenhines a|gwr  ̷+
aged y|llys oll. Val y|gellynt ymgyweir  ̷+
iaw a|chyweiriaw y|neuad vrenhiniawl