Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 7 – page 11v

Peredur

11v

31

panyw paredur vab efrawc a|y gyr+
rawd ef a|y wyr hyt yno. Ac yna y
rodes arthur y dyffryn krwnn y|r gwr
llwyt a|y ettivedeon val yd|archas+
sei peredur idaw o|y|gynnhal ydan ar+
thur a|chan gennat arthur yd|aeth
y|gwr llwyt tv a|r dyffryn krwnn.
Ac odyna yd|aeth peredur ymdeith
drannoeth y bore ac y kerdawd an+
vedred o dir diffeith heb dim kyvan+
ned. Ac o|r diwed ef a dywanawd ar
gyvanned godlawt ac yno y klyws+
sei peredur bot sarph aruthyr y* gorwed
ar warthaf modrwy evr hep adv
kyuanned ar|seith milltir o bob tv
idi a pheredur a doeth i ymlad a|r
sarph. a|thrwy lavvr a fferygyl y gor+
vv beredur ar y sarph ac ef a|y lladawd
ac a gymyrth id  ef* hvn y vodrwy
Ac yvelly y bu per  yn kytvot agher+
det ac anesmwythdra hep dywedut
vn geir wrth gristiawn o|r byt yny gol+
les i liw a|y wed o etlit adaw llys ar+
thur a|r wreic vwyaf a garei Ac o|r di+
wed ef a doeth lys arthur. Ac yn gyva+
gos y|r llys y kyuarvv ac ef teulu ar+
thur yn myned neges a|chei vap ky+
nyr yn ev blaen ac nyt atwaynat
nep o dylwyth arthur peredur na|y arwy+
dyon yna a pheredur ac ev hatwaenat
wynt oll. Sef y govynnawd kei y per+
edur pwy oed a|dwy·weith a|their ac
ny|s attebawd peredur ar dim sef

32

a oruc kei yna o dic wrth* am na|s at+
tebei. gwan peredur a gwew* yn|y vordwyt
i geissiaw dywedut ohonaw. Ac ny
oruc peredur yr hynny na dywedut vn|geir
wrth gei nac ymdiala ac ef yr hynny
Sef y dwawt gwalchmei yna. Jrof.
i. a|duw gei  wynn ys drwc y me+
dreist kyflavanv ar y|makwyf yr
na|s dywedei wrthyt. Ac yna yd ym+
chwelawd gwalchmei y|r llys y·gyt
a|r maccwyf. Ac ervynneit y wen+
hwyuar peri medeginyaeth y maccwyf
yr y vot yn vvt a ffan delei walchmei
dra|y gevyn ef a|daley i|bwyth y wen+
hwyuar. A menegj y may kei a|vra+
thassei y|maccwyf a gwenhwyvar
a beris medeginaythu y|maccwyf.
A ffan doethant y teulu adref o|r neges
honno yd|oed marchawc yn|y weirgla+
wd yn ymyl y llys yn erchi gwr y ym+
wan. a|r marchawc mvt a aeth y ym+
wan ac ef. Ac a|y byryawd yn diannot
hep dywedut vn geir wrthaw. A f+
feunvd hyt ym|penn yr wythnos ef
a|doeth  o newyd y|r weirglawd y alw
am wr y ymwan a|r marchawc mvt
ac ev bwryawd oll. a diwyrnad* yd
oed arthur a|y devlu yn myned y|r eg+
lwys sef y gwelynt maccwyf yn|y
weirglawd yn dangos arwyd ym+
wan. Sef y dwaut* arthur yna kyr+
cher ymi vy march a|m arveu a
mi a af y vwrw y|maccwyf raccw