Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 7 – page 11r

Peredur

11r

29

amser ganthvnt mynet i gysgu
wedy dogned gyvedach. A thrano+
eth y bore y clywei beredur twrw.
gwyr a meirch yg|kylch y kastell
A|r vorwyn a|beris dwyn y beredur
i varch a|y arvev. A pheredur A aeth y|r
weyrglawd yn diannot. A|r wreic a|y
merch a doeth ar y gwr llwyt ac a d+
dwawt wrthaw arglwyd eb wynt
kymer dj gret y|maccwyf na dywet+
to yn lle o|r y kerdo dim o|r a weles y+
ma a|dyro nawd idaw. A|ni a|vydwn
drostaw yn keidw*.  Na chymeraf myn
vyg|kret eb yntev. A ffaredur. a aeth
j ymlad a|r llu hwnnw. Ac erbyn ech+
wyd nevr daroed y beredur llad tray+
an y llu yn diargywed idaw ef. Ac
yna y dwawt y wreic brud wrth y
gwr llwyt. Nevr deryw y|r maccwy
llad llawer o|th lv. A dyro nawd wei+
thion y|r maccwyf Na rodaf myn
vyg|kret eb y gwr llwyt. Ac yna y
kyvarvv y gwas melyn a pharedur
A|pharedur a|y lladawd. Ac yd|oed gwre+
ic y gwr llwyt a|y verch yn edrych ar
lad y|gwas melyn. Ac yna hevyt y
dywedassant wrth y gwr llwyt ar+
glwyd eb wynt doro nawd weithi+
on y|r maccwyf nevr deryw llad y
gwas melyn. Ac ar hynny y kyvar+
vv y gwas gwynev a|pharedur.
A pharedur a ladawd hwnnw hevyt
Ac y|dwawt y vorwyn wrth i|that

30

buassei yewnach ytt rodi nawd
y|r maccwyf kynn llad dy deu vab
Ac ni wnn a diegy dy hvn. Dos dith*
dithev eb ef ar y|maccwyf ac arch idaw
nawd ym ac yr a|dieghis o|m gwyr
A|r vorwyn a|doeth hyt ar baredur
ac a erchis nawd o|e|that ac yr a dieg+
his o|y wyr. Mi a|rodaf nawd eb·y|peredur
gan yr|amot hwnn. Myned o|th dat
 |  ac a|dieghis o|y wyr
ygyt ac ef y wrhav y arthur a|ma+
naget i|arthur y|may peredur vap ef+
vrawc a|y gyrrawd yno a mi a vynnaf
kymryt bedyd ohonaw a chredu y|grist
a|minhev a|y hanvonaf ar arthur y
beri rodi y dyffryn hwnn y|th dat dithev
ac o|y etiued ac yna y doethant y|mewn
ar y gwr llwyt. A chyuarch gwell a oruc
y gwr llwyt a|y wreic y peredur. Ac yna
y dwawt y gwr llwyt wrth beredur yr
pan yttwyf yn|medu y dyffryn hwnn
ny weleis j gristiawn a|elei yn vyw namyn
tydi. A ninhev a awn y wrhav vi a|m
gwyr i arthur ac i gymryt bedyd.
Ac yna y|dwawt peredur diolchaf i. i*
heb i duw na|thorreis innhev vyng|kret
wrth y wreic vwyaf a garaf na dy+
wedeis vn geir eton wrth gristawn
ac yno y bu peredur y|nos honno. A thra+
noeth y bore yd|aeth y|gwr llwyt a|y
wyr lys arthur a gwrhav a orugant
i arthur. Ac yna y|peris arthur i bedydiaw
ac yna y dwawt y gwr llwyt y arthur