Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 6 part iv – page 39

Geraint

39

ỽrthgroch ef ỽrth y neb a del attaỽ. Gỽalchmei a gymerth y wa+
yỽ a|e taryan ac a escynnaỽd ar y varch. Ac a doeth yn|yd
oed ereint. ha varchaỽc heb ef py gerdet yssyd arnat ti. kerdet
ỽrth vy negesseu. Ac y|edrych damweineu. A dywedy ti pỽy
ỽyt. neu a doy y ymwelet ac arthur yssyd yn agos yma. nyt
ymgystlynaf|i a thi yn aỽr ac nyt af y ymwelet ac arthur
heb ef heuyt. Ac euo a atwaenat walchmei. Ac nyt atwayn  ̷+
at walchmei euo. Ny chlywir arnaf|i vyth o vethyant heb·y
gỽalchmei. dy adu y ỽrthyf hyny ỽypỽyf pỽy vych. A|e gyr  ̷+
chu a gỽayỽ. a gossot yn|y taryan hyny vyd y paladyr yn
vriỽ a|r meirch taltal. Ac yna edrych yn graff a|e adnabot.
Och ereint heb ef ae tidi yssyd yma. Nac ỽyf ereint i heb ef. Gereint y+
rof|i a duỽ heb ef. A cherdet truan aghygorus yỽ hỽnn.
Ac edrych yn|y gylch a oruc ac arganuot enyd a|e graes  ̷+
saỽ a wnaeth. a bot yn llawen ỽrthi. Gereint heb·y Gỽalchmei dy+
ret y ymwelet ac arthur dy ewythyr a|th gefynderỽ yỽ.
nac af heb ef nyt yttỽyf yn ansaỽd y gallỽyf ymwelet
a neb. Ac ar hynny nachaf vn o|r maccỽyeit yn dyuot yn
ol Gỽalchmei y|chwedleua. Sef a oruc Gỽalchmei gyrru hỽnnỽ y*
drachefyn y venegi y arthur bot Gereint yn  vriwedic. Ac na
deuei y ymwelet ac ef. Ac yd oed truan edrych ar yr ansaỽd
yssyd arnaỽ. A hynny heb ỽybot y ereint. Ac yn hustig y·ryg  ̷+
taỽ a|r maccỽy. Ac arch y arthur nessau y pebyll y|r fford ka  ̷+
ny daỽ ef o|e vod y ymwelet ac ef. Ac nat haỽd y diryaỽ
ynteu yn|yr ansaỽd y mae. A|r maccỽy a uenegis hynny
y arthur. Ac ynteu a peris symut y pebyll y emyl y fford.
A llawenhau a oruc medỽl enyd yna. A chynhỽyllaỽ Gereint.
a oruc gỽalchmei ar hyt y fford yn|yd oed ereint yn pebyllyaỽ.