Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 5 (The White Book of Rhydderch, part 1) – page 97r

Ystoria Carolo Magno: Pererindod Siarlymaen

97r

151

y gỽare hỽnn. namyn dihir+
ỽch. a chollet a|vac y vonhedigy+
onn a|digrifheynt o hely. Ge+
reint heb·y charlymaen gỽare
dithev weithon. mi a|ỽnaf ar+
glỽyd. y|mae tỽr vchel yn emyl
hu. a|philer ympenn y|tỽr doter
dỽy geinnaỽc dordor ar benn y
piler. a minhev ar dỽy villtyr
y vrthunt a|e byrryaf a chled+
yf noeth yn gynn|unyaỽnet
ac yn gyn gyỽreint* ac y byryỽs+
ỽyf yr vchaf yn digyffro yr is+
saf. a heb y hyscogi o|e lle. ac a
ordiỽedaf y cledyf kyn|y syrthy+
aỽ y|r llaỽr. Llyma heb y gỽaran+
daỽr y gỽare deỽissaf gennyf o+
honunt. kanys kyỽrreinach a
llei yndaỽ o|gyỽyilyd y hu noc y+
n|yr vn o|r lleill. a gỽedy daruot
vdunt y gỽaryev hynny kyscu
a orugant. A|r gỽarandaỽr a  ̷
doeth hyt at hu. ac a dyỽat i+
daỽ y|geir yn|y gilyd val y dyỽe+
dassei y freinc. gan achỽanecav
o|ethrot arnunt val y gỽna an+
hydyỽr o|e arglỽyd yny vu gyf+
laỽn hut o|lit. Ac yna y|dyỽat
hu trỽy y lit bot yn yiaỽnach
y charlymaen pan vei veddỽ kys+
gu no gỽatỽaru am vrenhined.
nev y kyellỽeiraỽ*a neu a obryn+
nassem nynhev yn kellỽeiraỽ
o|diffyc anryded. a gỽassanaeth
yn|y letty. nev a gaffei yntev a
vei well yn|y wlat e|hun. a|r ke+

152

llỽeir a|r gỽattỽar a|orugant.
ac a|dyỽedaỽssant. mi a vynnaf
avory vdunt eu cỽplav. ac o  ̷ ̷+
ny|s gallant. ni a dialỽn arnunt
eu gỽac vocsach o|nerth ynn
breichev. a|n cleuydev. a phan
doeth y dyd trannoeth hu a|be+
ris y gant o|varchogyon gỽis+
caỽ ymdanunt aruev a|dillat
ar eu gỽarthaf y eu cudyaỽ. a|r
marchogyonn a orugant val y
gorchymynnỽys hu vdunt. a|dy+
uot y|r neuad y eisted ygkylch y
brenhin. Brenhin freinc yntev
val yd oed deuaỽt gantaỽ. a ỽa+
randaỽaỽd bylgein. ac offeren.
ac oryev y|r dyd. a gỽedy hynny
dyuot y|r neuad a oruc. a phan
doeth y dechreuis hu ymliỽ ac
ef yn chỽerỽ. Paham charly  ̷ ̷+
maen heb ef y kellỽeirut ti vi+
vi a|m gỽyrda neithỽyr pan oed
iaỽnach it orphỽys. a chyscu gỽe  ̷+
dy dy veddaỽt. ae ryỽ anryded
hỽnnỽ a teleist|i y hu gadarnn
am|y letty a|e enryded. ae velly
y|mae deuaỽt gennỽch|i talu
y|anryded y|r neb a|ch anrydedho.
ac ef a uyd reit ychỽi eu cỽp+
lav hediỽ oc ych gỽeithredoed.
ac ony|s cwpleỽch. yn dal ych  ̷
gỽac uocsach chỽi a ỽybydỽch
peth yỽ aỽch yn cleuydev ni.
kymryt kymraỽ a|oruc char+
lymaen gan yr ymadraỽd hỽn  ̷+
nỽ. a rac·uedylyaỽ ychydic.