Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 5 (The White Book of Rhydderch, part 1) – page 81v

Ystoria Carolo Magno: Rhamant Otfel

81v

93

a e haglotuorhaf megys pei dar+
ffei ym oruot arnaỽ onny chyn+
neil yr amot a|ỽnaeth a mi doe
yg|gỽyd yr holl lys. a|gỽr a|gỽre  ̷+
ic. Ac ar y|geirev hynny y deuth
rolond ynn gyulaỽn o lit. ac y
tyghỽys mynn yr ebestyl heb
ef a|diodeuassant benyt yr eu har+
glỽyd ny pheidỽn ni hediỽ yr
dyn o|rr |y·syd vyỽ yny gymellỽ+
yf arnat teỽi ae o|th oruot. ae
o|th lad. ae o beri it ymhoelut
ar fyd gatholic. a gỽna dithev
heb·yr otuel. a|chymer dy|aruev
dan yr amot hỽnnỽ. os mivi a  ̷ ̷
gilya mi a|ganhadaf vyg|krogi.
Heb·yr oliuer balch yaỽn yỽ dy
eirev a heb estỽg o dim a ryfue+
dỽch maỽr yỽ o|r deuant yn|da it.
Ac yna yr vn gogyuurd ar|dec a
arỽedassant rolond y ystauell. ac
a|ỽisgassant ymdanaỽ aruev tec
diogel. lluryc a|ỽnnaethoed bu+
ttor dysgybyl y|galiant y|gỽr
kyỽreinaf a uu o|r grefft honno
yn|y oes ef. a|neimys tyỽyssaỽc
a glymỽys y karreieu ygkylch y
vynỽgyl. ac a|dodes helym ech  ̷+
tyỽynnedic am|y|benn. a uu·assei
eidaỽ y golias gaỽr. ac a|gaỽssei
charlys pann ladaỽd braiaỽnt.
ac odyna ỽynt a dugant idaỽ
dỽrndal y|gledyf yr hỽnn oed o+
uer y|neb yno y hoffi ỽrth nat
oed yn freinc na bychan na ma+
ỽr ny|s adnapei. ac ny ỽyppei nat

94

oed y gystal hyt y|dỽyrein odyno.
a gỽedy hynny y dodassant am|y
vynỽgyl taryan drom gadarnn
ỽedy yr ysgythru ynn odidaỽc.
ac eur·lliỽ. ac ac azur ynn gyn+
taf y|daroed ysgrythu ygkylch y
bogel y|petỽar prif·ỽynt. a|r deu+
dec sygyn. a|r deudeg|mis y vlỽydyn
yny bei pob vn onadunt yn ker+
det yn erbyn y|gilyd. ac yn|y kỽrr
issa idi vffernn. ac vch laỽ hynny
y|nef a|r dayar. ỽedy yr gỽmpassu
yn gyỽreint. yn|y deu gỽr ereill
y daroed ysgythru yr heul a|r llo+
er. a hynny trỽy lauur maỽr. ac
ystudyaỽ. Yn|y harỽest nyt oed
dim eithyr ˄pali odidaỽc. a|r ystyllenn.
oed maen daimaỽnt calet. ac o+
dyna ỽynt a dugassant idaỽ pala+
dyr cadarnn. a phenn da arnaỽ. ac
ystondard odidaỽc o goch. a gỽyrd.
o vlaen y gỽayỽ hyt y|dỽrnn. a|ier+
ius iarll a ỽisgỽys yspardunev e+
ur ac aryant am|y draet. March
a|ducpỽyt idaỽ oed gynt y redei
noc y kerdei y quarel pan ellygit
o albrast cadarnn. hyt na ỽnaeth
duỽ yn llỽdyn arall kyfret ac ef.
nac a|e kannhymdaei artal y|er+
gyt saeth y|ỽrthaỽ. Y gyfrỽy oed
gristal. a|e hoelon oedynt aryant.
a|r palnel oed bali maỽr·ỽeirthaỽc.
a|r|gỽarthaulev oed eur coeth ys+
gythredic. Ac yna y|iarll a ysgyn+
nỽys yn gyn|amysgauynet ac na
dodes na|e droet yn|y warthal.  ac