Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 5 (The White Book of Rhydderch, part 1) – page 7v

Y Groglith

7v

yn vwy o teruysc. kymryt dwfyr y ymolchy a|oruc. a dywedut yg|gwyd y bobyl. Diargy+
wed wyf|i o waet y gwiryonn hwnn. a chwi a welwch. Bit arnam ni ac ar yn meibon wedy
ni y waet heb y bobyl. Ac yna y gollygwys ef barraban. ac y rodes iessu yn boenedic
y grogy. Ac yna y kynullwys marchogyon y raglaw yr holl bobyl at iessu. a|e dwyn
y|r dadleu. a|e damgylchynu. a gwiscaw mantell goch ymdanaw. a phlethu coron o drein
yspydat. a|e dody am y ben. a rody prenn corssen yn y law yn lle terynnwialen idaw. Ac e+
stwg ar eu glinyeu rac y vron. a dywedut wrthaw dan gellweir. Hanpych gwell vrenin yr
ydeon. a phoeri arnaw. a chymryt y gorssen o|e law. a|e vaedy a hi ar y benn. Gwedy
gwattwaru velly. dysoc y vantell goch y amdanaw. a|e wiscaw o|e dillat e|hun. a|e doyn o|e
grogy. A phan oedynt yn mynet y cawssant neb un dyn o|r syronieit. symon y enw. a hwn+
nw a gymellassant y dwyn y groc ef. ac y doethant y|r lle a elwit golgotha. nyt amgen  
ac a rodassant idaw gwin a bystyl o|e yuet. A phan y provadwys* ny llewas.
XI.Ac wedy y rody ar y groc y rannassant y dillat a phrenn ymdanadunt. y cwplau
a dywetpwyt drwy y prophwyt. Wynt a|rannassant vyn dillat. ac a uuryassant brenneu
ymdanunt. Ac yna yd eistedassant y warchadw. a dody yn yscriuenedic uch y ben y dadyl hwn.
Hwnn yw iessu brenyn yr ydeon. Ac yna y croget deu lleidyr y gyt ac ef. un o|r tu deheu
idaw. ac arall o|r tu asseu. ac a elei heibiaw yn gwatwaru y·dan nugyaw y penneu arnaw.
a dywedut wrthaw. Hwnn a distryw temyl duw. ac ympen y tridieu a|e hadeila. iachaa dy hun.
ot wyt vab y duw. disgyn o|r groc. Ac yn gynhebic y hynny y dywedynt tywyssogyon yr off+
eireit ygyt a|r athraon a|hyneif. Ereill a wna ef yn iach. ac ny eill iachau e|hun. os
bernyn yr isrel yw. disgynnet yn awr o|r groc. a ni a gredwn idaw. ymdiret y mae ef y duw.
rydhaet ef os m yn. Iessu a dywawt mab wyf y duw. Ac velly y kellweirynt y
lladron a grogyssit ygyt ac ef. ac o awr hanner dyd hyt yn awr naon y doeth
tywyllwch ar y daear oll. ac ygkylch awr naon y lleuawd iessu o lef mawr. a dywedut
hely. hely. lama sabatany. sef oed hynny yg|kymraec. vyn duw. i. vyn duw. i. paham
yd edeweist|i vyvy. A|r rei a oed yno yn seuyll. ac yn gwarandaw. a dywedynt. helyas
y mae ef yn y alw. Ac yn y lle redec o un ohonunt a chymryt yspwg a|e wlychu y mywn
gwin egyr. a|e dody ar vlaen gwialen. a|e rody idaw y yuet. Ereill a dywedynt. gat y edry+
ch a del helyas y rydhau ef.XII. Ac eilweith y dodes iessu lef mawr. ac yna y danuones y yspryt.
Ac yna y torres gwisc y temyl yn dwyran. o|r gwarthaf hyt y gwaelawt. a chyffroy y dae+
ar. ac ymffustaw o|r kerryc. ac agory y mynnwenoed. a llawer o gorfforoed seint a gyuoda+
ssant. ac a|aethant o|r mynnwenoed. ac a doethant y|r temyl. gwedy kyuody wynteu
yd ymdangossyssant y lawer. Y gwr pennaduryaf hagen a|oed y gyt ac ef yn cadw ies+
su a uu arnynt ovyn mawr. a dywedut. Diheu oed eissoes vot hwn yn vab y duw. Ac
yno yd|oedynt llawer o wraged ry doethoedynt o bell. ac a|e canlynyssant o alilea.
ac yn eu plith meir vagdalen. a meir vam iago. a ioseph. a mam veibon zebedeus.
a phan oed prynhaon hwyr y doeth neb un wr berthawc o arymathia. y enw iosep oed.
a hwnnw a|oed dysgybyl y iessu. hwnnw a doeth y erchi corff iessu. Ac yna yd erchis py+
latus rody y corff y iosep. ef a gymerth y corff ac a troes yn|y gylch llenlliein wen lan.
a|e ossot yn y vynwent newyd a torrassey e|hun y dan o|r garrec. a throssy llech vawr ar
wyneb y bed. a mynet ymdeith.XIII. Ac yna yd|oedynt meir vagdalen a meir arall yn ei+
sted gyfarwynneb a|r bed. ac odyna trannoeth gwedy hynny y doethant tywyssog+
yon yr offeireit. a|r pharisewydyon hyt ar pilatus. a dywedut wrthaw. Arglwyd heb
wynt. cof yw gennym dywedut o|r brawdyr hwnnw. ac ef yn vyw. y trydyd dyd mi a gy+
uodaf o veirw. ac wrth hynny arch gadw y bed hyt y trydyd dyd rac dyuot y disgyblon
a|e doyn yn lletrat. ac odyna y gyuody o veirw. ac yna y byd y keueilorn