Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 5 (The White Book of Rhydderch, part 1) – page 7r

Y Groglith

7r

oedyt yn y tystu yn|y erbyn. ac yna y dywat iessu. ti a|e dywedeist heb ef. ac eissoes tewi a oruc iessu. Ac yna y dywawt y tywyssawc yr
offeireit wrthaw eilweith. mi a|th tyghedaf ti trwy duw byw yny dywetych hynn ot wyt crist
vab duw. Ac yna y dywat iessu. ti|e dywedeist heb ef. Ac eissoes heb ef mi a dywedaf ywchi
o law hynn y|gwelwch vab dyn yn eisted ar deheu nerth duw. ac yn dyuot yn wybyr y nef.
Ac yna y rwygawd tywyssawc yr offeireit y dillat. ac y dywat. Guattar* am duw. heb ef.
Pa eisseu tyston yssyd arnam ny weithon. ef a haedawd agheu. Ac yna y poerassant
yn|y lygeit a|e dagu. a|e vonclustyaw. ac ereill a dodynt eu llaw ar y wyneb ac a|e bonclu+
stynt ef. ac erchi ydaw prophwydaw pwy a|e trawssey.VII. Yna yd|oed pedyr ody|allan ac y doeth
morwyn attaw. a gouyn ydaw ae y gyt a iessu o galilea yd|oed ef. Ny wn pa dywedy. heb+
·y pedyr. ac ymdiwat ac ef yg|gwyd pawb. ac val yd|oed yn mynet o|r dinas. nachaf
gwreic arall yn y welet. ac yn dywedut wrth y tylwyth a|oed yno. ponyt ygyt a iessu
o nazareth yd|oed hwnn. ac eilweith yd ymdiwadawd ac ef na|s adnabuassey eiroet.
Ac ychydig yn ol hynny at bedyr y niuer a oed yn eu seuyll. a dywedut wrthaw. Diheu
yw panyw ohonunt yd|wyt val y mae amlwc ar dy ymadrawd. Ac yna y dechreuys ef
ymtyghedu. a thygu hyt na|s adnabuassey eyroet ef. Ac yna y cant y keilawc. ac y
coffawys peder o|r geir a dywedassey iessu. y diwadey crist teirgweith kynn canu o|r keilawc.
Ac odyna mynet allan y wylyaw yn chwerw a|wnaeth.VIII. Pan doeth hagen y bore yd aeth+
ant y gygor tywyssogyon a hynafyeit y bobyl yn erbyn iessu wrth y rody y agheu. a|e
dwyn gantunt yn rwym a orugant. a|e rody y bilatus o ynys bont oed raglaw yna.
A phan welas iudas y gwr a|e rodassey ef udunt. panyw gwr dihenyd vydey iessu. o ediuarwch
y duc ef y dec ar hugein y tywyssogyon yr offeireit ac y|r hynafyeit y bobyl drache+
uen. a mynegi udunt ry|bechu ohonaw gan rodi gwaet y gwiryon. Pa beth heb wy a ber+
thyn arnam ny o hynny. ti a welo. a|e bwrw a oruc ef yr aryan yn|y temyl. ac ymgro+
gy e|hun. A gwedy kymryt yr aryant o tywyssogyon yr offeireit y dywedassant. Nyt
kannyat yny rody yr aryant hynn yny yn llestyr kyffredin. canys gwaet gwerth yw.
A gwedy ymgygor onadunt y prynassant ohonaw tir crochenyd y gladu alltutyonn
yndaw. ac yr hynny hyt hediw y gelwir y tir hwnnw yn eu hyieth wy aceldemac. sef
oed hynny tir y gwaet. Ac yna y cwplawyt yr ymadrawd a dywat Jeremias prophwyt.
sef ymadrawd oed. Wynt a gymerassant dec ar hugein o aryant. rywerth y gwer+
thwyt ac y prynnwyt y gan veibon yr israel. ac a rodassant hwnnw yn tir crochenyd
megys y menegys yr arglwyd yny.IX. Ac yna y seuis iessu rac|bron yr raglaw. ac y
gouynnwys y raglaw ydaw ae ef oed vrenin yr ydeon. Ti a dywot heb·yr iessu. Ac yr
ry|guhudaw o tywyssogyon yr offeireit a|r hyneif. nyt attebawd dim. Ac yna y dyw+
at pilatus. pony chlywy di y tystolaetheu y maent wy yn|y dywedut y|th erbyn di.
Ac nyt attebawd iessu ar un geir idaw val y bu ryued iawn y gan y raglaw. Ac yn y dyd
honneit uchel yd oed deuawt gan y raglaw gadu y|r bobyl yr un carcharawr a dewiss+
ynt. ac yd|oed yna ganthaw garcharawr balch. barrabas oed y enw. a dugessit y|r car+
char am ry|lad kelein ohonaw. Ac gwedy ymgynnullaw ygyt ohonunt. y dywat pilatus.
pa un a vynnwch chwi y adu. ae barrabas ae iessu. yr hwnn a|elwyt crist. canys gwydyat
panyw trwy gygheruynt* y rodyssynt yno. Ac val yd|oed yn eisted yn lle brawdyr yd anu+
ones y wreic atatw y vynegy nat ymyrreily y gwaet gwiryon hwnnw. a llawer heb hy
ry diodeueis. i. hediw trwy vu hun amdanaw ef. Tywyssogyon yr offeireit eissoes a|r hyneif
yn annoc y|r bobyl erchi barraban a dienydyaw iessu. Ac atteb udunt a|oruc y raglaw. pa
un o|r deu a vynnwch chwi y vadeu. barraban heb wy. Pa beth a|wnaf ynheu heb·y pilatus am
iessu. yr hwnn a dywedir crist. Croccer heb wynteu oll. Pa drwc a wnaeth heb ef. cadarnach cada+
rnach yd erchynt wynteu y grogy ef.X. Pan welas pilatus na|th·tygyei y ymadrawd namyn