Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 5 (The White Book of Rhydderch, part 1) – page 69v

Ystoria Carolo Magno: Chronicl Turpin

69v

45

ar eu dỽy vil o varchogyonn. A ̷ ̷+
goland yntev a seith mil gantaỽ
yn eu hymlit ỽy y vynnv llad  ̷
charlys. ac ỽyntev yn rybudedic
a ffoassant. Odyna yd ymhoel+
es charlys y freinc. a gỽedy ky+
nullaỽ ohonaỽ llu diruaỽr y
veint. dyuot a oruc hyt yg|ka+
er agenni. a|e gogylchynnv.
ac eisted yn|y chyl˄ch hỽe mis. a|r
seithuet mis ỽedy derchauel
peirannev. a magnelev. a blify+
eu. ac am·ryỽ beiryannev ere+
ill. a chestyll prenn. o charlys. nos+
ỽeith y·d|aeth aigolant. a|r|bren+
hined. a|r gỽyr pennaduryaf
onadunt yn lletrat trỽy fene  ̷+
stri. ac y gestyll ysteuyll bychein. ac ar
hyt auon gỽaran a|oed heb la  ̷+
ỽ y|gaer y|diaghassant y|gann
charlys. a|thrannoeth y doeth  ̷ ̷
charlys y|r gaer gan uudugoly+
aeth vaỽr. ac yna y|llas llaỽer
o|r saracinnyeit. ereill a|diengis
ar hyt yr auon. Deugein mil
hagen o|r saracinneit yna a
las yg|gaer agenni. Ac ody+
na y doeth aigoland hyt yn ys  ̷+
conas. y|dinas hỽnnỽ oed yna
dan saracinneit. a hỽnnỽ a|gyn+
helis arnaỽ. a charlys a|e hym+
lityỽys yntev. ac a erchis idaỽ
eturyt y gaer. Ac ny|s atuerei
yntev namyn dyuot allan y
rodi cat ar|uaes gan amot ga+
du y|gaer yn tagneuedus y|r neb

46

a orffei a˄r|y gilyd onadunt. A|nos+
ỽeith kynn y|vrỽydr. y gossodes
rei o|r cristonogyon eu gleiuev
yn baraỽt yn|y dayar ar y weir+
glaỽd ỽedy bydinaỽ yn baraỽt
rỽg y castell. a|r gaer. a thran*+
hoeth y caỽssant eu glifyev*
gỽedy ry dyfu risc. a bric arna+
dunt. nyt amgen. y rei a gym+
erei palym y|merthyrolyaeth
yn|y vrỽydr honno dros fyd grist.
a llaỽenhav a|ỽnaethant ỽy o|r
meint gỽyrth hỽnnỽ y|gan duỽ.
Torri eu clefydeu a|orugant ỽy
o|r dayar. ac yn gyntaf kyrchv
y|vrỽydyr a|llad llaỽer o|r saracin+
nyeit. ac yn|y diỽed caffel coron
merthyrolyaeth. ac eu riuedi
oed pedeir mil. ac yna y llas
march charlys. a gỽedy kyỽar+
sagu charlys o gedernyt y pagan+
neit gan alỽ canhorthỽy yr
holl·gyfoethaỽc. a chymryt
y|nerth. ac ef a|e luoed yn llaỽ
gadarnn. ac y|lladaỽd laỽer ona+
dunt ar|y|draet. a gỽedy na a+
llassant godef y vrỽydr ỽedy eu
blinaỽ. fo a|orugant y|r gaer.
ac eu hymlit a oruc charlys
a damgylchynv y gaer eithyr a
oed y|am yr auon. ac yn|diỽed
y|nos y foes aigalond a|e luoed
trỽy yr auon. ac eu hymlit
  ỽyntev a oruc charlys
pan y gỽybu. ac y|lladaỽd deu
brenhin onadunt. a|llaỽer o|r