Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 5 (The White Book of Rhydderch, part 1) – page 67r

Ystoria Carolo Magno: Chronicl Turpin

67r

35

yna y|gỽediỽys charlys ar yr
arglỽyd val hynn. arglỽyd heb
iessu|grist dros dy gret ti y deu+
thom ni y|r gỽladoed hynn y ỽr+
thỽynebu y genedyl anfydlaỽn.
dyro ym y|gaer honn yr enryded
dy enỽ. O|r gỽynuydedic iago
os yn ỽir yd ymdangosseist ym par
ym y|gaer honn. ac odyna o  ̷
rod duỽ. a gỽedi iago y|dygỽy  ̷ ̷+
dỽys y muroed oc eu grỽndal.
ac a|uynnỽys vedyd o|r saracin+
nyeit a|adaỽd yn vyỽ. ac a|r
ny|Mynnaỽd. a|ladaỽd. a gỽe+
dy clybot y gỽyrtheu hynny
yn honneit y darestygei y sar+
acinneit y|charlys y ford y ker  ̷+
dei. ac yd anuonynt teyrnge+
doed yn|y erbyn. ac y rodynt
idaỽ y|dinessyd. ac y bu tretha+
ỽl idaỽ y holl dayar. Anryfed
uu gan y saracinnyeit pann
welynt kenedyl freinc yn|dec
hard·ỽisgaỽc. bỽrỽ eu haruev
a|wneynt. ac eu herbyn ynn
enrydedusa gỽedy gofuỽẏaỽ
bed iago ebostol y·d|aeth hyt
y|mor a|gossot y ỽayỽ yn|y ve  ̷+
iston. a|diolỽch y|duỽ. ac y|ia+
go a|e dugassei hyt yno. cany
a·allassei uynet yno kynn·o
hynny. a|r galiseit a|bregeth  ̷+
assei iago a|e disgyblon vdunt
a ymchỽelassei ar anffydlaỽn
genedyl baganneit. y|tat a en+
ynnỽys o|rat y bedyd trỽy tur  ̷+

36

pin archescop o|r a vynnỽys be+
dyd a|r|ny uedydyessit gynt.
ar ny mynnỽys bedyd onadunt
hagen a|las. neu a|ducpỽyt
yg|keithiỽet cristonogyon. O+
dyna y kerdỽys yr holl yspaen
o|r mor pỽy gilyd. Holl geiryd a
dinessyd yr yspaen a|gauas char+
lys yna. rei heb ymlad. rei gan
diruaỽr ymlad. a|cheluydyt. ei+
thyr lucern e|hun y|dinas kat  ̷+
darnnaf yn|y glyn ir. ny allỽys
y|gaffel. ac yn|y diỽed y gogylchy+
nỽys. ac yd eistedỽys yn|y|chylch
petỽar mis. a|gỽediaỽ duỽ a|iago.
y|dygỽydỽys y|muroed. ac y|mae
yn|diffeith yr hynny hyt hediỽ.
achaỽs dỽfyr a|aeth drosti ac y+
na keffir y pyscaỽt duon. Rei o|r
dinessyd ereill a oresgynnỽys
brenhined freinc. a brenhined
yr almaen kynn charlys. ac o+
dyna yd ymhoelassant. ar dedyf
saracinnyeit yny doeth yntev.
A gỽedy aghev yntev llaỽer o
vrenhined a|thyỽysogyon freinc
a|ỽrthodassant saracinnyeit yn|yr
yspaen. Clodoueus y brenhin kyn  ̷+
taf cristaỽn o|freinc ˄ClotariusDagobertus.
Pipinus. KarolusMartellus. Karolus
caliuiusLudouicusa charlys a|ores+
gynnassant rann o|r yspaen a  ̷
rann arall a adaỽssant y|charlys.
hỽnn hagen yn|y dydyeu ef a|ores  ̷+
gynnỽys yr yspaen o|gỽbyl.
a llyma y|dinessyd a|melldigỽys