Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 5 (The White Book of Rhydderch, part 1) – page 64v

Purdan Padrig

64v

27

gen y vot yn annudyfyd y|duỽ yd
oed idaỽ leỽenyd a geffylybir yni
y nyt yr hỽnn a|ỽely di. namyn gei+
reu duỽ e|hunan a|glyỽei ef yn ỽa+
stat yma. o|leindit callon. ac o hynt
goruchel ỽeledigaeth. Diheu y|gỽe+
lei ef yma y gỽynvytedigyonn
egylyon pan dygỽydỽys ef trỽy
annufylltaỽt o|r gỽynvytedigrỽ  ̷ ̷+
yd hỽnn. ef a|golles holl leuuer
y|vryt. a|chany bu dyall gantaỽ
pan oed yn|y anryded. ef a|geffyly  ̷ ̷+
bỽyt y annyueil ynvyt. ac yntev
a|ỽnaethpỽyt yn gyfelyb y|ryỽ
vn hỽnnỽ. Y|holl blant ef a|vyrry+
ỽyt y|aghev val yntev e|hun o ach+
aỽs y anffydlonder ef o gestedigaỽl
gabyl. a duunolyaeth yn. gỽar ar+
glỽyd ni duỽ. gỽedy|r·y gyffroi adaf.
a ossodes yn harglỽyd ni iessu grist
y vn mab ef. y gymryt knaỽt yr
trueni dynaỽl genedyl. a gỽedy y
kymerom nynhev y|fyd ef trỽy ve  ̷+
dyd. ny a haeddỽn ymhoelut y|r ỽlat
honn. gỽedy an rydhaer o|r pecho  ̷ ̷+
deu a|ỽnelom. a|hen bechaỽt adaf.
gỽir yỽ yn pechu ni yn vynych
trỽy vreuolder y corff gỽedy kym+
ryt fyd ohonam. an agkenreit
nynhev oed haeddu madeueint o|n
pechodeu trỽy benyt. Y penyt hagen
a gymerom ni y dodi arnam kynn
aghev. neu yn|y dyd diheu. kyn ag+
heu diỽethaf. ac na|s cỽplaon ni yn
y byt hỽnn. gỽedy|r el yr eneit o|r
corff yn|y lleod trueni a|ỽeleist|i yn
gellygir ni gan gỽynnaỽ y|poenev
herỽyd mesur y|gỽeithret. Rei ys+
peit bychan. ereill a|vei vỽy. trỽy
y|lleod hynny hagen y|doỽnn ni.
oll y|r gorfỽys hỽnn. ac o|r|diỽed ef
a|iecheir paỽb gỽedy o|r a|ỽeleist|i ym  ̷

28

pob lle yn|y boeni. ac a|doant y|r gorfỽys
hỽnn. eithyr y|rei a|ettelir odis genev
pydeu vffernn. a|pheunyd ef a|daỽ rei
ohonunt gỽedy eu purhav yma. a|nin+
hev a|e kymerỽn hỽy yn llaỽen. megys
y kymessonm* tithev. trỽy leỽenyd o|th|ar+
uthter. a|th gerdet heb debygu dy di  ̷+
anc ohanaỽ. Ny ỽyr neb o|r a|vo yn|y
poenev hynny pa gyhyt y poenir ef
yno; trỽy hagen offerennev. a seilym
a|gỽedieu. ac alussennev y|rydheir y
saỽl y|gỽnelit drostunt o|e poenev.
ac y|dỽyn y boennev a|lle a vo llei. a|ha+
ỽs y|godef hyt pann rydhaer o|e holl be+
chodeu trỽy y ryỽ weithredoed da hyn+
ny. hyt pann delont y|r lle hỽnn yma.
canyt oes neb ohonunt ohonom. ni
a|allo gỽybot pa gyhyt y|dyly vot y  ̷ ̷+
ma. namyn megys y|dyallant y|rei
ysyd yn|y lleod hynny. yspeit y|gohir
herỽyd meint y|cabyl. Velly y|mae
yn gohir nynheu yma yn gorffỽys her+
ỽyd y gỽeithredoed da a|haedassam.
ae yn vychan. ae yn vaỽr. a|chyn ryd+
haer ni oll o|r poenev hynny. nyt ym
deilỽg ni etỽa y|vynet y ỽlat y seint.
Nyt oeds neb ohonom ni a adnappo
na|r dyd na|r teruyn y|n symutter ni
y|le a|vo gỽell. yma hagen y|mae in
orffỽys maỽr. a gỽedy del y|teruynn
gossodedic. ef a|n|dygir ni y leỽenyd
a|vo mỽy. a|hỽaneccav a|ỽna yn ketym+
deithon ni beudnyd o|rei. a|lleihav o ere+
ill. kanys beunyd yn ỽahanredaỽl y
daỽ rei attam ni o|r poennev. ac yd|a
ereill y|ỽrthym nynhev y paradỽys
nefaỽl. ac yna y|dugant hỽy YweinMarchawc.
ygyt ac ỽy y benn Mynyd maỽr. ac
yd archyssant idaỽ ef etrych pa|liỽ
a|ỽelei vch y benn ar|yr aỽyr. a|r|nef.
ac yna y|dyỽat ef. mi a|ỽelaf heb
ef yno megys eur yn llosci y|myỽn