Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 5 (The White Book of Rhydderch, part 1) – page 63v

Purdan Padrig

63v

23

suraỽ troetuedeu. a|galỽ enỽ iessu
grist. a|dodi y|ymdiret yn|yr arglỽ+
yd a|ỽnaeth. a cherdet yn gadarn
heb synnyaỽ beth oed llet y bont
dan y traet. a bei vchaf y kerdei
mỽyvỽy y|caffei. ac yn|y lle ef a
gynnydỽys llet y bont val y caffei
garr olỽynnyaỽc mynet arnei.
a|r dieuyl a ducsynt yMarchawc. yno. a
sauassant ar|benn y bont heb allu
mynet ymlaen hynny. namyn y
ymadolỽyn ar lithraỽ y. Marchawc. dros
y|bont. a phan ỽelsant hỽy ef ynn
mynet yn ryd. kyffroi yr aỽyr
a|ỽnaethant o leuein. hyt pan oed
anaỽs idaỽ odef yr vdaỽ hỽnnỽ. a|r
lleuein no|r holl boenev a|diodefasei
gynt oll y|gantunt. a phan ỽelas
ef ỽy heb allu kerdet y|bont. dio+
gel uu gantaỽ yna y|hynt gan
goffav y ỽar athro. Y dieuyl yna
a|vyrryassant bacheu heyrn ataỽ
ef y geisaỽ y attal. ac yntev a ae  ̷ ̷+
th yn|didrỽc y|gantunt ỽy. a|gỽe  ̷ ̷+
dy y|vynet yn|diogel etrych a|ỽn+
aeth yn|y gylch. a|breid y gỽelei y
bont y|ỽrthaỽ rac y llet. Gỽedy y
mynet yMarchawc. yn ryd y|ỽrth y|dief+
yl o bop peth. ef a|ỽelas mur maỽr
vchel rac y|vronn o|r dayar hyt yr
aỽyr. Ryued hagen oed vchet y|mur.
nyt oed dim kyffelyb y|degỽch idaỽ.
ac vn porth a|ỽelei ar|y mur hỽnnỽ.
yn|ychtyỽynnedic y gyỽeirdeb o|ve+
ỽn in gỽerthuaỽr. ac eur. ac ary+
ant. a phan nessaaỽd ef at y|porth
y porth a|agores yn|y erbyn. o|han+
ner milltyr o|let. a|chveccet oed
yr arogleu a|doei y ỽrth y|porth.
a chyt bei yr holl vyt yn ireit gỽ*+
eruaỽr. a maỽrder yr hynaỽster
hỽnnỽ a|ỽnaeth idaỽ ef gymryt

24

y nerthoed mal y|tebygei ef nat oed vo+
lest gantaỽ ef godef yr holl boenev a
diodefassei gynt. ac ef a|edrychaỽd
o|vyỽn y|porth. ac a|ỽelas gỽlat oed e+
glurach no|r heul pan vei egluraf.
ac nyt oed ryued kyt hỽenychei ef
vynet y|myỽn yno. Gỽynn y|vyt oed
y|dyn yd agorit idaỽ y|ryỽ borth hỽnnỽ.
a|r neb a adaỽd YweinMarchawc. y dyuot yno ny|s
tỽyllaỽd. canys pan deuth ef yno y|my+
ỽn. y deuth y|ryỽ processiỽn yn|y erbyn
yn gyỽeir o grogeu. a llumannev.
a|thapreu cỽyr. a cheigeu budugolya+
etheu o eur megys na ỽelat eiroet
yn|y byt hỽnn y|ryỽ processiỽn hỽnnỽ
y|veint. Yno y|gỽelas ef dynyon ympob
ryỽ vrdas. a phob creuyd. gỽyr. a gỽra+
ged. Jeueinc. a hen. Rei megys escyp.
Ereill megys archescyp. Ereill. megys
abbadeu. Ereill megys kynhonỽyr.
Myneichac offeireit. a gỽassanaeth+
ỽyr y lan eglỽys. ym|pob creuyd gỽe+
dy gỽiscaỽ gỽiscoed kyssegredic me+
gys y|gỽedy y|baỽp herỽyd y|vrdas.
vn ryỽ ffuryf hagen oed ar|ỽiscoed
paỽb ohonunt. ac yscolheigyon. a|lle+
ygyon ac y|buyssynt vyỽ yn|yr oes.
Hỽyntev a gymerassant. YweinMarchawcyna
trỽy leỽenyd ac enryded maỽr ac a
gerdassant ac ef y|myỽn dan ganu
kyỽydolaetheu. a cherdeu ny chlyỽsit
eiroed eu kyffelyb. Gỽedy daruot y
processiỽn a|r kyỽydolaetheu y|deuth
deu archescop ac y kymerassant yMarchawc.
yn|y ketymdeithas y dangos idaỽ y|ỽl+
at. a|e thegỽch. a|e gogonnyant. ac
yn gyntaf y dyỽedassant hỽy. bendi+
gedic vo yr hỽnn a|gardarnnhaỽys*
dy vryt ti myỽn gỽastadrỽyd y odef
y|poenev a|odefeist. Ny aallei* dauot y
draethu. na llaỽ y|yscriuennu y gyni+
uer didanỽch a|ỽelas yn|y ỽlat honno.