Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 5 (The White Book of Rhydderch, part 1) – page 39r

Marwolaeth Mair

39r

y gret a gymeressit y| r gwassannaeth ef a Barnabas. Ac ymroessav a oruc yr ebestyl yn anryued gan+
tunt eu dyuottyat yno a gouyn Pa achaus hep wynt y| n kynnullvys ni yr Argluyd hediv y| r vn
lle hvnn. A guedy bot caentach war yrycgtunt pvy ohonunt a wediei ar yr Argluyd am dangos
vdunt achaus y kynnulleittua ygyt a Pheder a erchis y Baul wediav yn gynntaf. Hep y Paul;' Ti bi+
eu dechreu y gwassannaeth hvnn mal y reculeyny oll yn ebostolyaeth a minheu lleiaf wyf ohon+
am oll ac nyt ymwnnaf yn gyffelyp yvch. A llavenhav a oruc paub o| r ebestyl yna am vuyddaut
Paul ac o gyuundep cuplav eu guedi. A phann dyvedassant Amen e doeth Jeuan Ebostol attunt
ac y dattkannvys vdunt a dywedassei Veir idau ynteu. Ac yna y doethant y·gyt y|myvn a chyuarch
guell idi a dyvedut mal hynn Bendigedic wyt y gann yr Argluyd a oruc nef a daear. Hitheu yn
attep vdunt hvy a dyvat Bendith yr Argluyd arnauch chuitheu a thagneued yr Argluyd y+
vch yn y env. Ac weithonn etholedigyonn vrodyr myneguch ym pa delo y doethauch yman. Ac
yna y dattkannvys yr ebestyl idi y delo y kymervyt paub onadunt yn yr wybyr ac y dugessit
hyt yno wedy eu dyrchauel yn yr wybyr o nerthoed yr Argluyd. Ac yna y dyvat Meir vrthav
ynteu Bendigedic vo yr Argluyd a guplavys vyn damunet i ac a beris ym ych guelet chuitheu
a| m llygeit corfforaul kynn vy marw. A llyman vinheu yn kerdet y fford y ryeni. A minheu ac
ych guediaf chui oll am vyg gwylav hyt yr aur y del yr Argluyd ac yd el vy eneit o| m corff.
Ny phedrussaf vinheu pan yv yr Argluyd ac ych duc chui yma yn didanuch y| m herbyn y govud+
yeu a dav arnaf. Ac vrth hynny mi a archaf y Duv yn y byrr amser yssyd ym o| r vuched gyndrychaul
honn yny vo y guedill a dyccuyf gyt a chuychuy yngwassannaeth Duv. A guedy canhyadu o+
nadunt bot yn llawen yn y didannv ac eu bot yno teir nos a thri dieu ar volyant Duv nachaf ar avr
echvyd yn y tryded hun yn dygrychu paub onadunt o| r a oed yn y ty hyt na allvys neb bot hep gys+
cu namyn yr ebestyl a their morwynyon y gorchymynnassei hi vdunt gvassannaeth y chorff hi.
Ac ar hynny nachaf yn dyuot yn deissyuyt Iessu Grist a lluossogruyd gyt ac ef o egylyon. a dyved+
ut vrth yr ebestyl Tagneued yuch vrodyr. Bit Argluyd arnam dy trugared heb wynt megys y
gobeithassam y vot. Ac yna yd ymystynnvys Meir ar y llaur a guediav yr Argluyd val hynn yman:
'Coffa ui Argluyd vrenhin gogonet. Dy eno a vo moladvy gyt a| r Tat a| r Yspryt Glann yn pressuylav
yn vn teilygdaut. Mi a| th wediaf di yny werendewych llef dy lavvorwyn di val na del y| m herbyn
neb ryv veddyant diauvl ac na weluyf ysprydoed y tywylluc yn dygyuyrbynneit ym ac na wel+
wyf tywyssauc y tywylluc. A| r Argluyd a dyvat yn attep idi Pann yttoedvnn i yn diodef poeneu ag+
heu chuerw tros vyvyt yr holl vyt ef a doeth attaf tywyssauc y tywylluc. A guedy na chas ynof
ol dim o| e weithret ef ymdeith yd aeth yn ochyuygedic* sathredic. Ac vrth hynny titheu a| e guely
euo o gyffredin gyureith kenedyl dynyaul truy yr honn y dav agheu ytt. Ac ny eill ef eissoes argy+
wedu yty canys mi a vydaf y| th ganorthvyav. Ac vrth hynny dos y| th wely a chupplaa dylyedus
teruyn dy vuched heruyd kyureith Adaf. Ac vrth hynny vyg guerthvoraf ym vein dyret yn di+
bryder. Dabre vyg kyfnessaf y eistedua buched tragywyd canys ydynt yr arhos miluryaeth+
eu neuaul vrth dy arvein y lewenyd paradvys. Ac a| r Argluyd Duv yn dyvedut hynny gogwydav
ar y guely a dioluch y| r Argluyd anuon y hyspryt. A| r ebestyl a welssant y heneit yn gynn gan+
heidet ac a na allei neb ryv dyn marvavl datcannv o| e tauot y decket. Tegach oed noc a vu o
eiry na metal nac aryant nac eur yn echtywynnygu o eglurder diruaur. Ac yna y gorchymynn+
vys yr Argluyd eneit Meir y Vihangel Archangel yr hvnn a oed geittuat paradvys a thywyss+
auc kenedyl Evrey. Ac yna y dyvat yr Argluyd vrth yr ebestyl Kettuuch corff Meir a dyguch
ef y parth deheu y| r dinas y tu a| r dvyrein. Eno y cavssam vynnwent newyd yn y lle ny ry gladvyt
dyn eiroet. A guedy as cladoch hi arhovch yny delwyf i attauch ym penn y tri dieu. A guedy dyv+
edut hynny yr Argluyd a aeth y·gyt ac eneit y vam a| e gyssegredigyonn egylyonn en dir+
uaur eglurder y nef. A| r egylyon a aethant en llewenyd maur gann ganv molyanneu y| r
Argluyd. Sef a oruc y teir gverydon a oedynt yno kymryt y corff y| v amolchi o deuaut a elynt
y agheu. A phann dechreuassant y noethi yn deissyuyt y tywynnvys o diruaur eglurder val na ellit
edrych arnav kyt gallet ymodi vrth y wassannaethu y corff glanaf. Rac y ganheidyet hagen