Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 5 (The White Book of Rhydderch, part 1) – page 36r

Efengyl Nicodemus

36r

erbyn y vihagel. a| r holl seint a ymlynassant ynteu. ac ynteu a| e duc wynt y lewynyd gogonyadus
paradwys. ac y doeth yn eu herbynn deu wyr tec kyulaun y dieoed. a gouyn a oruc y seint vdunt
poe yvch chui pryt na ry|uoch ettua ygyt a ni yn vffernn yn veirv. pa delv ych llehavyt chui ynn
gorfforaul ym paradvys. Ac yd attebaut vn ohonunt. ac y dyvat. Enoc hep ef wyf|i. a| m ducp+
wyt yman o eir duv. A| r hvnn yssyd ygyt a mi yv helias; a gymervyt y|myvn kerbyt tan ac
a ducpvyt yman. ac ny doeth agheu yn etua. namyn hyt yny del yr anticrist y| n kettuir o wyr+
theu dvyvavl. ac o anryuedodeu y bregethu yn yn erbyn. ac ynteu ac an llad ni yg| kaerusalem.
ac odyna ym penn y trydyd diwarnaut a hanner y| n kymerir yn vyỽ eilweith yn yr wybyr.
Ac guedy ymdidan ac wynt yvelly o enoc. ac elias. nachaf yn dyuot attunt y dyn truanhaf. ac
ar y ysgwyd croc. Pvy wyt ti hep wynt golvc lleidyr yv y teu. a pha ryv aruyd a dygy di+
theu ar dy ysguyd. Ac ynteu a attebaud a ac a dyvat. Gvir y dyvedeist hep ef. lleidyr vum ynn
gwneuthur pob ryv druc ar y daear. a| r ideon a| m croges gyt a iessu. a mi a weleis anryuedodeu
creaduryeit duv a wnaethpvyt truy groc iessu grist. ac y credeis inheu y vot ef yn creadvr pob
creadur. ac yn vrenhin holl gyuoethoauc. a minheu a| e gvedieis ef. ac a dyvedeis vrthav. ar+
gluyd coffa vy pan delych y|theyrnnas. ac ynteu yn diannot a gymerth vy| gwedi i. ac a dyvat
vrthyf. Mi a dyvedaf it ynn wir. ti a vydy hediv gyt a mi ym| paradvys. ac y rodes ym arvyd
y groc honno a dyvedut vrthyf. Dvc honn gennyt a cherda y baradvys. Ac os yr angel ys+
syd yn guarchadv paradvys a| th eteil. dangos idav aruyd y groc a dyvet vrthav. panyv iessu
grist vab duv yr hvnn a dodet yr aur honn ar y groc a| m anuones i yman. A phan doethum ym+
an y dyvedeis vrth yr angel keittuat paradvys vy neges ac y| m duc y|myvn ac y| m llehavys
ar y tu deheu y baradvys. a dyvedut vrthyf. Diodef ychydic. a thi a wely adaf tat holl gene+
dyl dyn. a| e holl veibon seint a gvirion wedy budugolyaeth a gogonyant esgynnedigaeth yr
argluyd iessu grist yn y groc. A guedy clybot o| r padrieirch a| r proffuydi a| r holl seint holl y+
madrodyon y lleidyr y dyvedassant o vn vryt. Bendigedic vych argluyd tat hollgyuoethauc tra+
gywydaul tat y trugaredeu am rodi y| th bechaduryeit kyuryv rat. a rat hvnn. ac a| e dugsot
ar ogonyant paradvys y| th ysprydaul vuchet ti. ac y| r lle diogelaf ameN.
LLYman y rinwedeu kyssegredic dvyvaul a welsam ni. ac a glyvyssam ni barinus. a leuncius deurodyr
euyll. ac ny edir yni dattcanu bellach rinwedeu duv y lleill. Mihangel a dyvat gan y artystu
yni. Euch y gaerusalem gyt a| ch brodyr. ac yno lleuuch yn ych gvedieu. a llawenhewch o gyuo+
dedigaeth yr argluyd iessu grist ac a| ch kyuodes ygyt ac ef o veirỽ. ac na dyveduch. dym vrth
vn dyn namyn mut vyduch yny del yr aur y canhyatto yr argluyd dattcanu rinwedeu y dyvol+
yaeth ef. Ac eissoes mihangel archangel a erchis yni kerdet tros eurdonen y| r lle goreu a dien+
haf yn y lle y mae llauer a gyuodassant gyt a ni yn tystolaethu kyuodedigaeth crist argluyd
canys tridieu y mae cannyat yni y rei a gyuodassam o veirỽ anrydedu pasc yr argluyd yg| kaer+
usalem ygyt ac yn ryeeni byv yn tystolaeth y iessu an argluyd ni. ac yn bettydyav a wneir
yn auon eurdonen gyssegredic y gymryt gvisc wen o baup ohonam. ac ym penn y tridieu wedy an+
ryded pasc yr argluyd y degir y genuch paub o| r a gyuodassant gyt a chui. ac y dygir tros eur+
donen. ac o hynny allann ny|s gvyl neb. LLYman y rinvedeu a ganhaydyvs yr argluyd
yni y datcanu ychui. ac y rodi molyant kyuadeuedic idau ynteu. a gvneuch benyt. ac ynteu a tru+
garhaa. Tagneued yvch y gan yr argluyd hvnnv iessu grist ac an iachavr ninheu. ameN.
A guedy cuplau o bop vn y ohonunt y rol yn ysgriuennedic y kyuodassant ac y rodes barinus
y rol a ysgriuennassei yn llaw annas. a chaiphas. a gamaliel. ac ynteu leuncius a rodes y rol
a ysgriuennassei yn llav nichodemus a iosep. ac yn deissyuyt nachaf yn eu symudau yn gannete
ac ny welat o hynny allann. Ac vn agved hagen y caffat eu hysgriuenneu hep vn llythyren
moe hep vn lei. A llyna ymadrodyon anryued barini. a leunci. Pan gigleu kynulleitua yr ide+
on hynny y dyvedassant paub onadunt vrth y gilid. Guae ni hep wynt y gan yr argluyd y gvn+
aethpuyt y petheu hynn oll a bendigedic vo yr argluyd yn oes oessoed amen. A phaup onadunt
a aethant yn ofualus ofnauc o| r synagoga parth ac eu cartref. a phop peth o| r a dyvetpuyt
yn y synagoga val y kylvei iosep. a nichodemus. a vynagassant wynteu y raglav. a raglav