Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 5 (The White Book of Rhydderch, part 1) – page 34r

Efengyl Nicodemus

34r

yr pan gyuodassant. a llyman wynteu yn vyv yn arimathia yn gvediav yn wastat. a rei a glyv.
eu hatleis. ac ny dyvedant vrth neb hagen. namyn tavedauc ynt mal meirỽ. ac avn yno gan
diruaur anryded. a ni a| e dygun wynt attauch. a guedy archom vdunt yn env duv agori  
wynt a dyvedant vrthyvch. ac a dattkanant yuch eu kyuodyat ar anryuedaut honno.
a phann glyvssant hynny. llaven vu baup. a mynet a orugant. annas. a chaiphas. a nichodemus.
a iosep. a gamaliel. y edrych y bedeu ac ny|s caussant yno wynt. ac odyna y kerdassant y dinas
arimathia. ac yno y caussant ar tal eu glinyeu yn eu guedi. a mynet dvylav mynyvgyl v+
dunt yn anrydedus gan ovyn duv. ac eu dvyn y gaerusalem y egluys yr ideon. a chayu y drys+
seu. a dvyn lleureu dedyf. ac eu rodi yn eu llav. ac yn env duv erchi vdunt truy duv moes+
sen. ac aaron. a thruy duv yr israel. yr hvnn a gynrychvys an tateu ni. truy dedyf a| r pro+
phuydi. diweduch chui yni ae crist yv yr hvnn a| ch kyuodes chui o veirv. a detkenuch yn pa
delv y kyuodassauch o veirv. A phann glyvssant barinus. a leuncius eu tygnu o eno duv
krynu eu kyrff a chan y gyffroi erchythu oc eu callonn a chan dyrchauel eu hwynep ar y nef. do+
di aruyd y groc ac eu llav ar eu tauaut. ac ygyt dyvedut ell deu onadunt. Roduch chui y
bop vn ohonam ni paub y rol o vemrvn. a ninheu a ysgriuennvn y petheu a welsam. ac a
glyvssam. Ac yna y rodassant wynteu rol y bop vn onadunt hwy. Ac eisted a orugant
ac yscriuennv a dyvedut val hynn. Jessu grist argluyd duv. buched. a chyuotedigaeth y
rei meirỽ. Canhyatta yn dyvedut y rimweu a lauuryest|i truy agheu dy groc di canys an
tyngv a wnnaethpuyt truy dy env kyssegredic di. canys erchest|i argluyd y| th weisson na
dywettynt y nep dirgeledigaetheu. y dvyolaeth di a wnnaethost yn vffernn. ac val yd oe+
dem ninheu yno ygyt ac an tateu yn tywylluc annodun. nachaf gures eureit yr heul
yn tywynnv arnam. a llavenhav paub o genydyl dyn adaf an tat ni. a| r badrieirch. a| r
proffuydi. a dyvedut y goleuat hvnn yv audur y oleuat tragyvyd. yr hvnn a edewis
yni anuon y daear yn gyt leuuer tragyvyd idav. A hynny a leuaud ysaias proffuyd. ac
a dyvat. Hvnn yv lleuuer y tat mab duv val y edevis hep ef tra vum yn vyv ar y daear.
Daear zabulon. a daear neptalim tros eurdonen yn aruordir y| r pobloed a oed yn eisted
yn tywylluc a walas lleuuer maur. a rei yssyd yn eisted yn teyrnnas guascaut tyvylluc
agheu yd echtywynycca lleuuer arnunt. Ac yr aur honn y dodyv. ac y goleuhavys yn
ninheu a ydoedem yn eisted yn agheu. Ac val yd oedem oll yn llavenhau o| r goleuat a tyw+
ynnvys y arnam y doeth symeon an tat a chan llewenyd dyvedut y baup. Moluch yr ar+
gluyd crist vab duv yr hun a gymereis i yrvg vyn dvylav yn vab newyd e rat yn y temyl
ac y| m kymhellvys yr yspryt y dywedut o eir gyffes. yr aur honn y gvelssant vy llygeit i
dy iechyt ti yr hvnn a baratoest rac wynep yr holl genedloed. goleuat ar vanac y kened+
loed. ac ar voleant dy bluyf ti o| r israel. A phan gigleu lluossogruyd y seint hynny moe vu
eu llewenyd. Ac ar hynny y doeth val eremidvr. a guedy gouyn o baup idav pvy oed. Yd atte+
baud ynteu. Mi Jeuan. llef. a proffuyt. y goruchelaf mi a| e raculeineis ymlaen y dyuoty+
at ef. y barattoi y ffyrd ac y rodi gwybot iechyt y bluyf. y| madeueint eu pechodeu. a ph+
ann weleis ef yn dyvot ataf y vedyav. y| m kymelluys yr yspryt glann. ac y dywedeis.
llyman oen duv. llyman yr hvnn a weryt pechodeu y byt. ac y bettydyeis ef yn auon eur+
donen. Ac yna y gueleis yr yspryt yn ysgynnv arnav y|ngosgeth colomen. Ac y kigleu lef
o nef yn dyvedut. hvnn yv vy mab yn yr hvnn y ryngeis vy mod. ac yr aur honn y rac+
vleineis rac y vronn. ac y disgynneis y gennattav yvch y vot ef yn dyuot yn agos y an+
gouwayv. Euo vab duv gan disgynnv o oruchelder a dwyra yni yn eisted yn tywylluc.
ac y guascaut agheu. A phan gigleu an tat hynaf ni adaf. ry vettyav ef yn eurdonen
nyt amgen mab duv. y lleuaud ynteu ar seth y vab. ac erchi idav datkannv y| r padrie+
irch a| r prophuydi yr hynn a glywssei ynteu y gan vihagel archangel pan y hanuona+
ssei ef parth a pharadvys y wediav duv am anuon y angel a rodei oleu idav o brenn
y trugared y irav vyg| korff pan oed y|gwander. Ac yna y nessauys seth a| r padrieirch
a| r proffuydi. a menegi vdunt pan aeth ef parth a pharadvys. ac val yd oed yn gvediav