Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 5 (The White Book of Rhydderch, part 1) – page 31r

Efengyl Nicodemus

31r

A ninhev oll yn dyvedut y vot ef yn gyuaruydyongar. ar dywedut ohonav y vot yn vab duv
ac ar y vot ynn vrenhin. Nyn credir. Ac yna yd erchis pilatus y paub o| r bobyl mynet allann
eidhir y deudegwyr a dywedyssynt na hanoed iessu o ffyrnigruyd. ac erchi gvahanv iessu y vr+
thunt. ac yna y dyvat pilatus vrthunt. Pa achaus hep ef y mynnant hwy dienydyv
hvnn. Eidiged hep ef yssyd arnunt am iachau dynyon ohonav y sadvrnn. Ae am iachav ae
weithret da ef y mynnant hwy y dienydyv ef hep y pilatus. Ie hep wynt. Ac yna y daeth pi+
latus allann o| r dadleuty. a dyvedut yna vrth yr ideon. Mae yr heul yn dyst ymi nat ydvyf|i
yn caffel neb cam ar y dyn hvnn. Ac yna y dyvat yr ideon vrth pilatus raglav. Pei na wneley
hvnn drvc ny|s rodassem ni evo yti. Kymeruch chui euo hep y pilatus. a bernuch heruyd ych de+
dyf. Nyt cannyat yni llad neb hep wynt. Nyt ychui hep·y pilatus y dyvat duv. na lad. namyn
ymi. Ena eilweith y dyvat pilatus wedy y dyuot y|myvn vrth iessu. Tidi heb ef yv brenhin
yr ideonn. ac yd attebaud iessu idav. ae ohonat tu|hun y dyvedy ti hynnẏ ae ereill ry dyv+
at yt titheu. Ae idev wyf|i hep y pilatus. dy genedyl dy hun. ac escyp yr offeiryeit a| th rodes
di ymi. a phy beth ry| wnaethost titheu. Hep yr iessu nyt yn y byt hvnn y mae vy teyrnas. i.
pei o| r byt hvnn y bedei vyn teyrnas. i. vy| gwassannaethvyr a amryssonynt hyt na| m rodir
yr y ideon. nyt ydyv yma yr aur honn vynn teyrnas. i. Vrth hynny brenhin wyt ti
hep y pilatus. Ti di hep ynteu a dywedy vy mot i yn vrenhin. yn y hynny y| m ganet i hep ef. ac ar
hynny y doethum y rodi tystolyaeth yr wironed. a phaup o| r a hanffo o| r wironed a weren+
deu vy llef i. Pa beth yw y wironed hep y pilatus. Guironed o| r nef y mae hep yr iessu. Ny henyv
gwironned o| r daear hep y pilatus. Edrych y wironed wedy ry disgynnv y| r daear hep iessu. Yr avr
honn y bernir y|gan y neb yma medyant idav yn y daear. Ena yd edevis pilatus iessu yn y
dadleuty. ac yd aeth allann ar yr ideon. a dyvedut vdunt nat yd oed ef yn godiwes nep
ryv gamwed arnav ef. Ef a dyvat hep yr ideon y gallei dattod temyl duv. ac yn tridieu y
chyuodi o newyd. Heb·y pilatus. pa ryv temyl. Heb yr ideon y temyl a adeilvys selyf yn oet se+
ith mlyned a deugeint. a hvnn a dyvat y dattoei. ac yn tri divarnnavt y hattvnaei o newyd.
Diargywed wyf|i o waet y gviryon hvnn. val y gueluch chvi. Bit arnam ni ac ar yn meibon
y waet ef. heb yr ideon. A galv ar neilltu a oruc pilatus hyneif yr ideon. ac eu heffeiryeit. ac
eu diagoneu. a dyvedut vrthunt yg| kyurinach. na chuhuduch ef velly ny caffaf vi dim
can arnav ef. nac o iachau heuyt y sadvrnn. Pwy bynnac hep wynt a volesto cesar ef a
haed y dienydyu. yg| kyuoethach a volesto yn erbyn duv. Val y goruc hvnn. ef a dyvat y vot
yn duv. ac yn vrenhin. Ac yna yd erchis pilatus y| r ideon mynet allann o| r dadleuty a galv
ar iessu a gouyn idav peth a wnaei amdanav. Gwna val y rodet medyant it hep yr iessu.
Pa vedyant a rodet ymi. hep y pilatus. a pha delv y rodet ef. Moyssen. hep ef a| r proffuydi
a racdywedassant o| r diodef hvnn. ac o| m atkyuodedigaeth inheu. Pan gigleu yr ideon hynny
dyvedut vrth pilatus. Pa beth a vynny di y glybot moe no hynny o gamwed. Os yr ymadra+
vd hvnn yssyd gam hep y pilatus. kymeruch chui euo. a dyguch ych egluys. a heruyd ych de+
dyf bernuch ef. Yn yn dedyf ni hep wynt y mae. os dyn a wna codyant y gilid. ef a dyly ky+
mryt vn dyrnavt eisseu o deugeint. o gosp. Pvy bynnac hagen a godo duv y lebydyav a mein
a dyly. A dywedeis i ychui hep·y pilatus os yr ymadraud hvnn yssyd gamwedauc. kymeruch
chui euo. a bernuch heruyd ych dedyf. Ninheu a vynnun y grogi ef hep yr ideon. vrth pilatus.
Nyt da hynny hep y pilatus ac edrych ar y bobyl. a llaver onadunt yn wylav. nyt ydiv yr holl
gynulleittua heb ef y|mynnv y dienydyu ef. Am hynny y dodyv paub hep yr hyneif yr ideon vr+
th y dienydyu ef. Paham y dienydiir ynteu heb·y pilatus. Am dyvedut ohonav y vot yn vab
y duv. ac yn vrenhin heb yr ideon. Ac yna y seuis nichodemus idev rac bronn y raglav. y erchi
cannyat idav y dyvedut ychydic. Dyvet hep y pilatus. pony dyvedeis i hep nichodemus yr
hyneif a| r offeiryeit a| r diagonev. ac y holl gynnulleitua yr ideon yn y synagoga. ac a o+
vynneis vdunt pa beth a geissynt y gann y dyn hvnn. Hvnn a oruc gwyrtheu gogonyadus
ac ny welas neb eu kyuryv. Peiduch ac ef ac na wneuch dryc idav. Os o duw y mae. par+
hav a wnna y wyrtheu. Os o dynyon; ymellug a wnant. Canys pan anuones duv vo+