Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 5 (The White Book of Rhydderch, part 1) – page 29r

Ystoria Adda ac Efa

29r

nouyav. ac yn cynnal y orchymyn ef. E dvfyr Jordan a beidyavd a| e redec. ac yno y bu ef deunaw
niwarnavt ac am hynny y sorres eu gelynn vrthunt. ac y ymrithyaud yn rith agel da. a thec.
ac y daeth y| r dvuyr y lle oed eua. ac yno yttoed hi yn wylav am y phechodeu. Yna y dechreuaud eu
gelyn kvynav ac wylav y gyt ac eua ac yna y dyvat vrthi. dos o| r dvuyr allann a pheit a| th
wylav. ac a|tholur na vit arnat vn pryder. nac ar adaf dy argluyd. canys yn hargluyd ny
a werendewis y| ch vylav chui. ac ych penyt a erbynnavd. a| r egylyonn oll a wediassant drossoch
a duv a| m hanuones attauch y| ch dvynn o| r dvfyr. ac y rodi yvch auch buyt a| ch diaut nefaul yr
hvnn a gaussauch ym paradvys. Pa achaus y kvynny di dos allann o| r dvfyr. a mi a|thygaf y lle y
mae dy wuyt yn baraut. Pan gigleu eua hynny y gredu a wnnaeth. a mynet allann o| r dvfyr.
a| e chnaut hi a oed kynn lasset a| r llinos o oeruel y dufyr. a phann aaeth hi o| r dvfyr dygvydav a
wnaeth y| r llaur. a| r angel druc a dyrcheuis y vynyd. ac a| e duc ar adaf. a phann welas adaf
y kythreul. y dyvat vrthav o lef vchel dan wylav. O eua. o eua. aer avr honn y mae avr dy benyt
ti. py delv y| th tvyllvyt ti truy yn gelynn ni. yr hvnn y| n pellavyt o lewenyd ysprydaul parad+
vys. o| e achaus ef. pan gigleu hi hynny. ac adnabot mae ef oed eu gelyn. dygvydav ar y daear
a wnaeth megys marv. a| e chvyn. a| e dolur a vu deu dyblyc idi. adaf yna. a dechreuavd dyvet
vrth y elyn. Dyvet ti gythreul py achaus y ryuely di arnam ny hep achaus. a phy beth a ovyn+
nyc yni. pa le y dugam ny dy ogonyant ti. pa le y paryssam ny iti colli dim o| th enryded. pa achaus
yd wyt ti yn yn hymlit ni. eu gelyn kythreul a dyvat. Adaf. adaf. vy holl elyniaeth. a| m blinder.
a| m dolur. yssyd arnaf|i o| th achaus di. canys o| th achaus y| m gyrrvyt. i. o| m gogonyant. a| m pellau
y vrth vyg goleuat. canys kynn o hynny yd oedvn. i. y nef. ac o| th achaus di y| m gyrrvyt i y vffern.
Yna yd attebaud adaf. beth a wneuthum i. itti. a phe beth a holi di ymi. a minheu hep wneuthur
druc iti eiroet. pa achaus yd wytti yn yn hymlit. ny. yn y lle yd attebaud y kythreul idav. ny
wnaethost dim ynn O| th achaus ti hagen. y| n gyrrvyt ni allann o| r nef. canys y dyd y| th ffur+
uavyt ti yd euthum o getymdeithas yr egylyonn. ac yn y| m twyllvyt. i. pan chuythavd duv
yspryt ynot ti. yspryt y vued. ac y| th wnnaeth di ar dy delv e| hun. Mihangel archangel a| th
duc di ger bronn yn hargluyd ni. ac a erchis ymi dy wediav di. Odyna y dyvat duv. neur de+
ryw. gwnneuthur adaf ar vyn delv. i. a mihagel a aeth yn gynntaf o| e wediav ef. A g+
wedy hynny y gelwis vi. ac y dyvat vrthyf. guedia delv duv heb ef. a minheu a| e hattebeis.
ny wediaf|i di adaf. Megys y mae mihagel ynn| y erchi ymi y wediav ef. canys yn y vlaen y| m gwn+
aethpvyt. i. na| e wediav ef o| r egylyonn yssyd ydanaf|i ny|s gwnant. Gvedia ti delv duv hep mi+
hegel. ony|s guediy. duv a syrr. a minheu a attebeis. o syrr ef vrthyf|i. minheu a dodaf vy eisted+
vaeu ar syr y nef. ac a vydaf gyffelyp y| r goruchaf. ac yna y sorres duv vrthyf|i. ac yd erchis
o| e egylyonn vy gyrru allann. o| r nef. a| m pellau y vrth y ogonyant ef. a hynny o| th achaus ti
y| r byt hvnn y| m gyrrvyt. ac yd vyf| i y|myvn tan a dolur. ac o| m kynnvygen y colleis ogony+
ant y nef. Pan gigleu adaf hynny gan wylyav y guediaud ef yn hargluyd. Argluyd duv.
y| th lav di y mae vy mywyt i. y mae vy|ngelyn yn gwneuthur druc ym. gorchymyn idav pell+
av y vrthyf| i. dyro argluyd ymi y gogonyant a vu idav ef. canys teilug y colles ef. Y elyn
ef wedy y wedi a aeth ymdeith. ac adaf a tricyavd yn| y benyt yn dvfyr eurdonen. deugeint
niwarnavt. Odyna y dyvat eua vrth adaf. ti vr vy argluyd i. ti a dyly vot yn vyw. a| r byv+
yt a dyly vot ygyt a thi. cany wnaethosti gam. namyn mi a| e gwnaeth. a mi a tvyllvyt.
Canys y gorchymyn kyntaf a| r eil a edeist|i dros gof. Yr aur honn mi a af o oleuat y byt.
y dan o gyscaut yr heul. Ac yno y trigyaf hyt vy agheu. Eua a dechreavd kerdet
parth a occident yn trist doluryus. yno y gwnaeth idi luest. Canys yn veichauc
yd oed ar vab a merch o tri mis eu hoet. yno y bu ynny doeth amsser idi y esgor. Eua a
dechreuaud guediav yr argluyd duv. ac ny werendewis dim o| e guedi. na| e trugared
ef ny allei vot ygyt a hi. Ynna y dyvat eua vrthi e| hun. Guae vi poe a vyd negessaul ymi
ar vy argluyd adaf. Mi a adolygaf y oleuat y nef troi parth a| r dvyrein. ac enwi y adaf vyn
doluryeu. i. a| e vennegi a wnnaethpwyt idav. Yna y dywawt adaf. Kwynn vyn g+
wreig a doeth attaf. a mi a af y ettrych ae twyllawd y sarff hi o newyt.