Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 5 (The White Book of Rhydderch, part 1) – page 24v

Buchedd Fargred

24v

gen a amdiffynn vy eneit ac a| e kymer o| th dvylav ti.V. Ac yna yd erchis y pennadur dyrchaf+
el y chorff hi ynn yr awyr ac a gwyeil llymyon dryllav a rwygav y chnawt hi. Ac yna
y dyrchauvyt y wynvydedic Vargret y challonn ar Duv ac yd edrychavd yn y nef ac y
dyvat Neu y| m kylchenavd i kvnn llawer a chygor mavr drycyavc yssyd y| m herbyn.
Tidi hagen vynn Dvw i edrych vot yn borth ym. Ysglyff y|gann y cledyf deuvinny+
avc vy eneit ac o dvylav y ki vy vnic eneit. Rydha ti vy o enev y llev ac y|gan gyrnn
yr annyveileit vn cornavc vy vuulldaut. Cadarnhaa didi vi Iessu Grist a dyro ym ys+
bryt bywauc mal y trywano vy gwedi y neuoed. Anvonn ym colomen o nef kyulavn
o| r Yspryt Glan a doet yn cannhorthwy ym megys y gallvyf|i cadv vyg gvyrdavt
yn diuei. ac ynn divagyl ac ymlad tal|yn|tal a| r neb a ymerbynno a mi. Ys gvelvyf|i
vy gelynn yssyd yn ymlad a mi wedy y dilev ac wedy y orvot. Gorchyvycca di ef meg+
ys y rodych ti hyder ac ehofynder y| r holl werydonn y gyffessu ac y adef pan yv dy e+
nv di yssyd vendigeit ynn yr oes oessoed.VI. Y kiccydyonn hagen voe·voe a oed yn dinev y g+
vaet ac ynn dienydyav y chorff hi. Hynny a oruc y creulaun treissvr cudyav y llygeit
a| e mantell cany allei edrych arnei rac meint yd yttoedit ynn gordinev o| e guaet hi. Ac yn
wir velly y gwnnaey paub o| r a oed ynn| y chylch. Ac yna y dyvat y bravdvr Pa beth yw hynn
Vargret? Pony vynny di vuudhav ymi a chyttssynnav a mi ac adoli vyn nwyeu i? Ac o
gwne di hynny ny| th dienydiir ac onny|s gwnne vyg kledyf i a veistrola ac a trywana
dy corff di a| th esgyrrnn ti a wascaraf|i ar travs y tan. Gwynvydedic Vargret a vrtheb+
aud yna O ennwir digewilyd vaurdrycyauc vravdur· O thrugarhaf|i vrth vyg knavt
herwyd dy gygor di vy eneit inhev a gollir val y tev dithev ac rac hynny vyg korff a
rodaf vy y poeni megys y rother coronn y| m heneit yn y nef.VII. Ac yna y gorchymynnaud
Oliver y bwrw hy yn y carchar amgylch hanner dyd. Ac yna ar hynt y ducpvyt hi y| r carchar.
Ac val yd oed y|myvn y carchar y dyrchafavd hi y llav ac y rodes arnei arvyd y groc
ac y guediavd val hynn Vy Argluyd Duv heb hi tidi a dospartha pob iavn vraut truy
dy doethineb ti. Rogot ti y crynnant yr holl oessoed a| th ovynn ti yssyd ar baup er meint
vo y allu. Gobeith wyt ti y bop diobeith. Y gwir vravdur edrych ti arnaf|i canys vn ve+
rch vyf|vi y m tat y gvr a| m hedewis i ac vrth hynny yd adolygaf it na| m hedewych i.
Par di ymi Argluyd welet vy gvelynn yssyd yn ymlad a mi Y mamaeth hi weithon
a oed ynn y gwassannaethu hi truy ffenester y carchar ar vara a dvfyr ac yn gwaran+
dav y gwedieu ac ynn y cadv yn y challonn yn hyspys gouavdyr. Ac yna yn dissym+
vth yd ymdangosses o gogyl y| r carchar dreic aruthyr amliv a| e wallt a| e varaf
megys yn euryeit a danned heyrrnn idav a| e lygeit megys gemeu yn disgleirav
ac o| e ffroennev mvc a than yn kerdet a| e dauot a oed tanllvyth ac ar y war ef yd oed
sarff a chledyf gwynnyas yn y lav ac aroglev drvc a brynnti a wnaeth yn y carchar.
Ac ymdyrchauel a wnnaeth yg kanavl y carchar a garamleis gadarnndost a dodes
ef a| r tann o| e safyn ef a oleuhaavd yr holl garchar. A Margret gyt ag y gwel+
as hi hynny ovyn praff a gymerth hi a diliwav megys y glaswelltyn ac echryt
a gymerth mal dyn ymronn agheu a chrynnv a vnnaeth y holl esgyrnn. Ac ny doeth
cof idi rac meint y hovyn clybot o Duv y guedi a| e vot ef yn dangos idi y gelyn y gvr
a oed yn ymlad a hi. Kanys hynny a adolygassei hi ar y guedi y Duv. Ac eissoes dygyv+
ydav a wnnaeth hi ar tal y deulin y| r llaur a dyrchauel y duylav yg guedi ar Duy a dyve+
dut mal hynn Duy ny ellir y welyt a llygeit knawtaul y neb y crynn yr eigavnn
racdav y neb a gadarnnhavys y paradvys ac a ossodes teruynn y| r moroed. ti a yspeileist
vffernn. Ti a oruuost ar y kythreul ti a wercheeist allu y dreic vavr aruthyr. Edrych
ti arnaf|i a thrugarhaa vrthyf ac na at y| r agkynvil hvnn argywedu ym yr hvnn yssyd
yn keissav heb ohir vy llygku.VIII. A thra yttoed gwynvydedic Vargret ynn dywetut hynn
y dreic a| e savan yn agoret a| e kyrchaud hi ac a dygvydavd arnei ac a dodes y tha+
uot ar y savdyl hi a than dynnv y hanadyl attav a| e llygkavd hi. Sef a wnnaeth ar+