Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 5 (The White Book of Rhydderch, part 1) – page 22v

Buchedd Catrin

22v

mal y rettey dỽfyr y gaeaf. hyny yttoed y chnaỽt gỽynt hi yn velyn vegys y violet. Maxen
a dyỽat yna ỽrth y vorỽyn ieuang. gỽrthot heb ohir mab meir. ac ony|s gỽrthody. ty
a golly dy vyỽyt. yna y dyỽat morỽyn duỽ. a truan ynvyt y dyỽetty. E boen a| r dolur yd
wyf i yn y odef yr careat duỽ. yn wir y dyỽettaf it. melyssach yỽ gennyf i y boen honno no| r
mel. ac no| r lleurith melysaf. Kymerwch hi heb·y maxen a doduch hi yg katarnn. hyt
na chaffo hi na bỽyt na diaỽt. Yn y karchar y dottet morỽyn duỽ. Eissoes iessu vab meir
ny aadaỽd y wassanaeth vorỽyn heb gof. ef a anuones y egylyon attey. ac a rodassant
kyuryỽ leỽenyd y| r vorwyn hyt nat oed dyn yn y byt a allei dyỽedut y lleỽenyd. na cha+
llon y vedylyaỽ. nac yscolheic y yscriuennv. a allei dyỽedut meint y llywenyd a| r dygrif+
ỽch a wnaey yr egylyon y gatrin. A| r lleỽenyd hỽnnỽ a gligleu. porffir. ac ynteu a aeth
at y vrenhines. ac a vanagaỽd idi y lleỽenyd a gigleu ef yn yr eol. ac yno yd aethant
ell deu yn dirgel trỽy obeith da yn duỽ hyt na wydat y brenhin y mynet. yr eol a ỽelssant
yn oleu. ac nyt oed dyn yn y byt oll a allei dyỽedut decuet rann y kerddeu. a| r digri+
fỽch a| r lleỽenyd egylyaul a oed yno. Ac yna y galỽassant ỽy ar gatrin morỽyn duỽ
neur troes yn callonneu ny oll ar iessu vab meir. ac yg kardaỽt guedia drossom. a
ny a ỽrthodun. iolkyn. a|thtervagaunt. ac apolyn. ac a gredun y diodeifyeint duỽ ac o| e
gyuodedicaeth. ac y iessu grist duỽ trugaraỽc kreaỽdyr pob peth. merthyri vyduch
chỽi yr caryat duỽ. ac nac ovynnỽch dim. Ac at vaxen y doethant dracheuen. Maxen
y gỽr drỽc hỽnnỽ a beris dỽyn catrin attaỽ. ac a beris y ffoeny o laỽer omrauael boen+
ev. Maxen heb y vrenhines cam maur yd wyt yn y wneuthur a chatrin yr credu oho+
nei y duỽ. ac iessu yr hỽnn a ỽnaeth pob peth. tat. a mab. a hollgyuoethauc yỽ.
a truan a vaxen. cam yd ỽyt yn y wneuthur. enrydedaf y tat maỽr. a meir y vam
ef velys. ac y duỽ hollgyuoethauc yd ymrodaf i. a maxen truan a ỽrthodaf
a thervagaunt. ac apolyn. nyt oes arnaf i ofyn dy boeneu di. ac yna y dechreu+
aỽd maxen ynvedu. ac galỽ attaỽ y wassanaethỽyr. ac erchi vdunt kymryt
y vrenhines a| e maeddu hi a gỽyal bras yny vo marỽ. a guedy hynny crogỽch
hi ỽrth y guallt. a thorỽch y bronnev ymeith. a phan vo marỽ hi. na chldwch
hi. namyn rydhedwych y chorff y| r cỽn. Pan gigleu porffir ystiwart. hynny
y dyỽat ef. Maxen gi taeauc truan ỽyt ti. a chyulaun ỽyt o| r diaỽul. dy wreic a verneist|i
y agheu. paham truan na leuesit cladu y chorff hi. teillung oedut|i y| th luscaỽ. Yna
y dyỽat maxen ỽrth y ỽyr kymeruch porffir heb ohir a dyguch y gantaỽ y eneit.
a| e aelodeu. porffir a gyuodes y ar y veigc. ac a gymerth ysgaul yn y laỽ. a phedeir mil
o wyr maxen a ladaud ef rac bronn maxen. ac yna yd ofynnes maxen. ac y cry+
naỽd rac ofyn o tebygu y lledit ynteu. a phedeir mil ereill a vrathaud porffir. Ac
yna catrin a ỽelas hynny ac a dyỽat ỽrth porffir. peit a| e llad a choffa dioddeiueint
duỽ yn harglỽyd ny iessu grist. Mor vfyd y goddeuaud ef heb ymlad nac ymgein+
yaỽ y neb. Os er duỽ y mynny di varỽ. a bot yn verthir yr duỽ. ny dylye ti argluyd
ymlad. namyn vfydhau y| th agheu. Yna y dyỽat porffir yd ỽyf i ar y cam. Morỽynn
duỽ guedia drossof ar eissu vab meir hyt pan vaddeuho ym vy ffolineb. ac y titheu
yd ymrodaf i argluyd hollgyuoethauc. ac a ỽrthottaf vaxen truan. a| r ysgaul
yna a vyrryaỽd ef o| e laỽ yny torres yn dryllev oll. Maxen a orchymynnaỽd yna ll+
uscaỽ y vrenhines a phorffir. a llad eu pennev. yr aur y bu varỽ y rei bendigeit y doeth
egylyon ac y dugant eu heneittyeu ỽy rac bronn iessu grist. Dyỽet heb·y maxen ỽrth
gatrin gỽrthot ti vab meir. ac ny cheffy vn druc ar dy gorff. cret ym duỽ. i. ac ymi.
a mi a vaddeuaf ytt pob peth. Mi a gredaf heb hi y duỽ hollgyuoethauc yr argluyd
a ỽnaeth pob peth. ac o mynny ditheu credu val hynny. yna y bydy ti vyg kary+
at. i. ac yd roddun ygyt y wassanaethu yn creaỽdyr. Maxen a ỽelas yna na wnaey
hi dim o| e wyllys ef. namyn credu a wnaey hi y iessu vab meir y hargluyd hi. Ygg|
kallon vaxen yd oed dolur maur a llit oed vuy. Yno yd oed gỽr a elỽit cursattes