Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 5 (The White Book of Rhydderch, part 1) – page 19v

Mabinogi Iesu Grist

19v

ae hudaul ae Duỽ. ae agel y Duỽ yn dyỽedut yndaỽ. o ba du yd henyỽ. neu pa du pan doeth. nev
beth vyd rac llaỽ. Yna Iessu dan owenỽ a dyỽot vrthaỽ yg| guyd paub. Pan archỽyf i meibon
anffruythlaun a dyborthant ffruyth y deillon a ỽellant crupleit a gerdant. agkynnogyon.
a vydant oludauc. yn| y cof ganthunt trigaỽ o abup o·honunt yn anssaud gyua drỽy
yr hỽnn yssyd wreid melysder tragyỽdaul. A phan dyỽat Iessu hynny. yn diannot y tal+
pỽyt y baup iechyt o| e holl heinnev. ac ny veidaud neb dyỽedut vrthau. na| e warandaỽ.
Odyna yd aeth Meir a Iosep gyt a Iessu hyt yn dinas Nazareth. ac y bu yna gyt a ree+
ni. Ac yd oedynt yno dyỽsatyrngueith yd aeth Iessu y ware gyt a meibon ereill ar lofft.
Damweinaud hagen gythyau o vn o| r meibon y llall yr* ar y llofft y| r llaur yny vu va+
rỽ. A phan welsant reni* y mab marỽ hynny. y dyỽedassant yn erbyn Meir a Iosep yn
llittyauc. Ych mab chỽi. a ythyod yn mab ny o| r llofft y| r llaur yny vu varỽ. Iessu a de+
ỽis. ac ny dyỽat dim. Yna y doethant Iosep. a Meir ar vrys ar Iessu. a| e vam a dyỽot
vrthau. vy argluyd i dyỽet y mi os tydi a uyryod y mab y| r llaur. Ac Iessu yn diannot
a disgannaud o| r llofft ac a elỽis y mab ervyn y enỽ. Zeno. a| r mab a attebaud idaỽ.
yn da. Iessu a dyỽot vrthau. Ae myvy a| th vyrryod di y| r llaur. Ynteu a dyỽot Nac
ef argluyd. A ryuedu a ỽnnaeth reeni y mab marỽ. A moli Duỽ a ỽnnaethant am y
gỽyrtheu hynny yn vrdasseid. Ac odyno yd aeth Iosep a Meir hyt yn Iericho]
ac yna wythmluyd oed Iessu. Ac yd anvones Meir Iessu a llestyr prid ganthaỽ gyt a
meibon ereill y gyrchu dỽfyr y| r ffynnaỽn. damweinaỽd guedy llenỽi o Iessu y lle+
styr o| r dỽfyr. dyuot vn o| r meibyon a| e ythyaỽ y llestyir a| e torri. Iessu ena a erbyn+
nyaỽd y dỽfyr o| r llestyr yn y vantell oed ymdanaỽ ac a| e duc y dỽfyr heb golli dym
o| e vam. Hitheu pan y guelas. a ryuedaud. ac a adeilaud hynny yn y challon yn gatỽ+
edic. Dyd arall damweinnaud vynet o Iessu y| r tir yd oedit yn medi yndaỽ. Ac ef a
duc ychydic o| r guenith o| e vam. ac ef a| e heod ychydic. Ac ar hynt y tyuaỽd yn am+
yl. ac a aeduedaud. heb olud ef a| e medaud. ac o hynny y caffat cant llestreit o wen+
ith. ac ef a| e rodes y baup ynn hehalaeth.
Fford oed o Iericho y vynet y Eurdonen. y| r lle yd aethant meibon yr
Israel. yn y lle y dyỽedit bot arch ystauen. ac wyth| mlỽyd oed Iessu yna. ac ynteu a aeth
o| r dinas tu at Eurdonen. Ac ar emyl y fford ar lann Eurdonen yd oed y ryỽ le yd oed lle+
wes yn meithrin y channaỽon. Ac ny veidei neb kerdet y fford honno. Iessu a doeth yno
ac ef a adnabu bot y lleỽes yno ym meithrin y chanaỽon. Ac val y guelei paub ef a a+
eth y myỽn. Pan welas y lleot Iessu yn y erbyn y doethant y adoli idaỽ. A Iessu a eisted+
od yn yr ogof kannaon y lleot a redassant yg kylch y traet. ac a hwareyssant ac ef. y
lleot o bell y ỽrthaỽ a sauassant. ac a| e guediassant. a llywenych ỽrthaỽ a wnaeth+
ant. Yna yd oed y bobyl o bell yn seuyll heb welet Iessu yn dyuot. a dywedassant. Pan
na wnnaethoed hỽnn neu y reeni pechodeu gorthrỽm nyt ymrodei o| e vod y| r lleot.
A phan vedlysassant hynny nachaf Iessu yn dyuot dracheuen a| r lleot yn y racul+
aenv. a| r cannaon yg kylch y traet yn chỽare. ac eu reeni yn gostug eu pennev
idaỽ truy vvydaut. A| r bobyl oed o bell yn seuyll heb veidyaỽ dynessaỽ atunt.
rac y lleot. Y iessu a dyỽat yna vrth y niver val hynn. Maur y mae guell y bu+
ystuileit no chỽy. y rei yssyd yn adnabot. ac yn moli eu creaỽdyr. ac eu hargl+
uyd. Hwchwithev dynyon a wnnaethpỽyt ar ffuryf duỽ e hun. ac ar y werth+
uaỽr drych. ny|s etwenỽch. a| r anyueileit a| m hattỽen i. ac arafant ger vym
dynyon a| m guelant. a| m pellaf yn y byt yỽ vdunt vy adnabot.
Pan yttoed Iosep. gof prenn oed. ac ny wnay weith eithyr gỽyd eithyr. a guely+
eu prenn. damỽeinaud dyuot guas jeuang attaỽ y erchi idaỽ guely prenn o
hwech cufyt. Iosep a erchis y vab torri y prenn a hesglif heruyd y messur.
Ac ny chetuis hagen mod iaun ar y prenn. vn a wnaeth yn vyrrach no| r llall. Ioseph
a vedylyaỽd yndaỽ gan ovuttyaỽ beth a wnelei. Pan welas Iessu euo yn ymo+