Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 5 (The White Book of Rhydderch, part 1) – page 18v

Mabinogi Iesu Grist

18v

eu brat o| r renni y mab marỽ. ac rac ovyn lleuein yr Ydeon. Yna y diỽat Iosep yn gỽydauc. Ny beid+
af i dyỽedut vrthav. Meir dysc ti euo. Hitheu a dyỽot Paham y. pereisti y ni kas y bobyl honn. a
ni a gaffun molest gan y niver hỽnn. Vy argluyd. i. beth a wnaeth y mab hỽnn varỽ. Yn+
teu a dyỽot. Teilug oed o agheu. Kanys ef a guascaraud y gueith a lauuryassun. i. vy vam
a guediod yna. Vy argluyd i. na wna di velly. canys puab a gyuodant yn yn herbyn. Ynt+
eu a adnabu bot y vam yn tristaỽ. ac a| e troet deheu ef a| e treỽis y mab marỽ ar y duy ffro+
en. ac a dyỽot ỽrthaỽ. Kyuot vab enwired. nyt wyt teilug ty y vynet y teyrnas vyn tat i.
Canys guesgereist vy gueith. i. Yna y kyuodes y mab yn vyỽ. A Iessu a aeth. ac a duc y dỽfyr
y hyttynt dracheuen yr aur y herchis. Yna yg gỽyd paub y kymyrth Iessu y dom o| r llyn+
nev a wnaethoed. ac o| r rei hynny y gỽnnaeth deudec ederyn. dyỽ satỽrnn oed hynny
pan wnaeth Iessu y petheu hynn. a meibon llauer y·gyt ac ef. Pan welas vn o| r Ydeon
euo y·gyt a| r meibon yn gỽneuthur hynny. y dyỽot ỽrth Iosep. Iosep heb ef. pany we+
ly di y mab Iessu yn gueuthur* gỽeith dyỽ satỽrnn. ef a ỽnaeth yr adar o| r lluch. Iosep
pan gygleu hynny a| e hagreithaud. ac a dyỽat ỽrthaỽ Paham dyỽ satỽrn y gỽne dy y
ryỽ petheu hynn. yr hynn nyt ryd y ni eu gỽneuthur. Y iessu pan gigleu hynny a tre+
ỽis y llaỽ yn y llall. ac a dyỽot vrth yr adar Eheduch. Yr aur y herchis ef. wynteu a hed+
assant. A phaub yn y welet. ac yn y warandav y dyỽat Heduch ar hyt yr holl vyt. a bud+
chedocceỽch. Pan welas paub yr aruydon hynn. yd eflenỽit paub o ovyn. a moli Duỽ a wn+
aethant gan ryuedu. ereill oed yn guatuar ymdanaỽ. Ac yna yd aeth y rei a| r tyỽysso+
gyon yr offeireit a menegi vdunt wneuthrur o Iessu vab Iosep. llauer o betheu ryued yg|
gỽyd popyl yr Israel. ac yna y menegit hynny y deudec lluyth yr Israel. Yna eilỽeith mab An+
na offeirat y temyl yr hỽnn a doeth y·gyt a Ioseph a guialen yn y laỽ. A phaub o| r bobyl yn
edrych yn llityauc. a agores hyttynt a warchaeassei Iessu. Ac ef a| e gollygaud y redec o| r
raeadyr. Pan walas* Iessu hynny. ef a dyỽot vrth y mab a ỽasgarassei y llynnev. O waet+
haf hat enỽired. O vab agheu. O weithret kythreul yn wir ffruyth dy hat bit heb
rym. A| th wreid heb wylybur. A| th geigeu yn wyỽ heb dỽyn ffruyth. Ag gỽyd paub
gogỽvỽaỽ a wnaeth y mab. a heb ohir marw. Odyna y kymerth Iosep Iessu ac yd aeth
ac ef atref. a| e vam y·gyt ac ef. A llyma yn deissyuyt yn wrthỽyneb mab a llauury+
vr enỽred dan redec. ac yn taraỽ y ysguyd vrth ysguyd Iessu yr mynnv argyỽedu idaỽ
Y iessu a dyuot nyt ymchỽely di o| r fford yd wyt yn y cherdet. Ac yn diannot y dygỽydod yn
varỽ. Yna y guaedassant reeni y mab marỽ. yn edrych ar hynny. ac yn dyỽedut. Pa du y
ganet y mab hỽnn. amlỽc yỽ pob peth o| r a dyỽetto. ac a vynno yd eflenỽir. Yna y dynessa+
ỽd reeni ar Iosep ac y dyỽedassant. Iosep dos ymdeith a Iessu. ny dichaun ef pressuyllaỽ yn yn
plith ny. neu dysc titheu euo y vendigau yn meibon ny heb ymelltigaỽ. Iosep a dynessaod
attaỽ. ac a dysgaud. Paham y gỽne dy y ryỽ betheu hynn. y mae llauer yn doluryaỽ y| th er+
byn. o| th achaus dy y maent yn yn cassau nynnev. ac yd yttym yn diodef molest y bopyl
o| th achaus Iessu a attebaud Iosep. nyt oes vn mab kymen. onyt megys y dengys eu tat
heruyd keluydyt yr amser hỽnn. A| m tat ynheu nyt emellticca neb onyt a ỽnel y
drỽc. Yna yd ymgynullaud paub yn erbyn Iessu. yn y gudhudaỽ vrth Iosep. Pan welas
Iosep hynny. diruaur ovyn rac pobyl yr Israel a gymerth. Yn yr aur honno y kymerth
Iessu y mab marỽ. ac erbyn y glust y dercheuis y ỽrth y llaur yg gỽyd paub. A phan wel+
ssant ỽy Iessu yn ymdidan a| r mab megys a| e vab e hun. yspryt a ymchuelod yn y mab. ac
yn vyỽ y kyuodes. A ryuedu a wnaeth yr holl bobyl hynny.
Neb vn athro Zachias y eno a gigleu Iessu yn dyỽedut kyuryỽ eireu a bot yndaỽ anorchyvy+
geedic doethineb a nerth. a doluryaud. ac a dechreuod yn anysgybleid dyỽedut yn erbyn
Iosep. Iosep heb ef paham na rody ty dy vab y dyscu dysc dynyaỽl. ac vrth hynny diogel
bot yn well genỽch ot gỽn dyscu o| ch mab. nogyt arhos bredycheu hyneif y bobyl reit yỽ
y chỽi anrydedu offeireit holl egluysseu yr Ysrael. a chymryt echỽyn garyat y·rygthun. ac
velly y disgit y·rygtunt dysc caredic. Iosep a attebaud idaỽ. Pỽy a allei attal y mab hỽnn
rac dyscv. pei tydi a allei disgu idaỽ ef dynyaul geluydit. ny|s gauahrdem ny. Iessu a dyỽot