Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 5 (The White Book of Rhydderch, part 1) – page 17r

Mabinogi Iesu Grist

17r

Ac yd erchis y Veir disgyn y| r llaur yr ar yr assen. A dos y| r ogof yssyd adan y daear. yn yr honn ny
bu oleuat. namyn tyỽylluch eiroet. Canys goleuat Duỽ ny allei dyuot idi. Yr aur yd aeth y m+
yun. y dechreuod yr holl ogof oleuhau. mal pei hanner dyd. Yna yd aeth y dyỽaul oleurỽyd y
myỽn yn ardechauc*.  hyt na diffodei goleuat yndi nac yn nos. nac yn dyd. Ac yna yd esgo+
res y wynvededic wyry. pennadur yr eneiteu. Lleg o egylyon a doeth yg kylch y mab yr aur
y ganet. yr hỽnn adolyssant truy dyỽedut yn vchel. Gogonyant yn y goruchelder y Duỽ.
a thagneued y| r dynyon ar y daear. Yna y doeth ganedigaeth yr Argluyd. yd aeth Iosep y geiss+
aỽ gỽraged at Veir. a phan y cauas yr ogof y doeth tracheuen. Yna y cauas y mab guedy
yr eeni ac y dyỽat Ioseph O wynvydedic Veir Mi a dugum duy wraged attat. a ger
llaỽ drus yr ogof odieithyr y maent yn seuyll. ac rac diruaur oleurỽyd dyuot yn
hylithyr ny|s llauassant. Meir dan owenu a guerendeỽis. Ioseph a erchis idi teuy a| e ch+
ỽerthin. Byd gall heb ef yny delont y myỽn rac bot yn reit itt ỽrth vedycynyaeth. Hi+
theu a erchis vdunt yntredu attei. Zelomy a doeth. a Salome nyt yntredod. Zelomy a
dyuat ỽrth Veir wynvydedic gat ti ymi gyhurd a thi. Pan gyhyrdod. o lef uchel hy a| e
dyỽot. Argluyd. Argluyd maur trugarha ỽrthyf. ny chlyỽyt. ac ny welet bronn+
eu yn llaỽn o laeth. a geni mab a| e mam yn wyry yn ymdangos. ac nat oes lygrediga+
eth guaet na| e arllỽybyr y| r ganedic. na dolur ar y neb a| e hesgores. gwyry kynn escor
a guyry yn trigyau guedy escor val y mae amlỽc. Yr hynn a glyỽaf yny prouy ny|s
credaf heb Salome odieithyr yny guelỽyd. ac ar y wynvydedic Veir y doeth. ac yd erchis
idi gat ti y mi dy balualv ual y cretuyf y Zelomi o| r hynn a glyỽaf. Yna y kanhadaud
Meir idi y phrouy. Hy a estynnaỽd y llaỽ. ac a diffruythod y llau yn diannot. ac o dirua+
ỽr dolur wylau a oruc yn ryulaenllym dan leuein a dyỽedut. Ti a adnabuost Argluyd. ofyn+
hau ohonaf|i dydy yn wastat. a| r tlodyon a nertheis a my heb dal. a guraged guedu. a mei+
bon ymdiueit mi a| e canhorthỽyeis. ac eissyỽedic iaun nyt aeth y ỽrthyf yn amnat o| r
a archei. ac yr aur honn y dyguydeis o achaus vy agkreteduyaeth yn trueny yr edrych dy
Veir wyry. A phan dyỽat hy hynny. yd ymdangosses guas jeuang tec achtywynedic
yn eglurder ger y llaỽ. ac a dyỽot vrthi. Dynessa ar y mab. ac adolaf ef. a dyro dy laỽ ar+
naỽ. ef a| th iacha yn diannot. ef yssyd iechyt y| r rei gobeithaul ac euo yssyd brynnaỽdur
y| r holl ossoed. Yr aur y dinessaud ac y rodes y llaỽ ar odre y llenn a oed yg| kylch y mab.
y cauas ffruyth y llau. A chan dyỽedut yn vchel gỽyrtheu mab Duỽ yd aeth allan dieithyr
drỽs yr ogof. ac a uengys* a ỽelsei. ac val y kaỽssodyat iechyt o| e llaỽ. Ac ar y ffregeth hy
llauer a gredassant. canys bugelyd a oed yn| y chylch hynny. a geternheynt ry| ỽelet
o·honunt egylyon beryued y nos yn disgynu o| r nef gan ganu ymnev. a chyỽydol+
aeth yn moli Duỽ. ac yn y vendigau. ac yn dyỽedut. Hediỽ y ganet yiachỽaỽl
paub. yr hỽnn yssyd Grist argluyd. yn yr hỽnn y telir iechyt pobyl yr Israel. a seren
o osper hyt y bore a ymdangosses vch benn yr ogof. diruaur y meint a| e goleuny. yr honn
ny welsit yr dechreu byt y chyffelyp. A| r prophuydi a oedynt yg Kaerusalem. a dyỽedassant
panyỽ honno a dangossei ganedigaeth Crist. yr hỽnn a gadarnhei y adaỽedigaeth yn yr
Israel. ac yn yr holl genedyloed.
Y trydydyd o anedygaeth an Hargluyd ny Iessu Grist. Meir a aeth o| r ogof. ac a gyrch+
aud ystabyl. ac a ossodes y mab y meun y presep. a| r ych a| r assen a guediod. yna
yd efleỽnit yr hynn a dyỽat Ysayas prophuyt. Yr ych a adnabu y berchennauc. a| r assen
gorchymyn y hargluyd. yr anyueileit nyt amgen. yr ychen. a| r assen yn seuyll yn y
perued yn y wediaỽ. Yna yd eflenỽit yr hynn a dyỽot Abacuc prophuyt. Ym| perued deu
anyueil y| th adnabydir. Yno e trigyaud Meir a Iosep. a| r mab tridieu.
Y|hỽechetyd y doeth y Vethlem. ac yno y cuplaaud y seithuet dyd. yna y duc Iosep
y mab y temyl y| r Argluyd. ac y ducpuyt kyulvyn. a deubar o golomenot. Yn y temyl
yd oed gỽr perffeith a guirion Symeon y eno. yd oed deudec mlyned ar| hugein a chant.