Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 5 (The White Book of Rhydderch, part 1) – page 16r

Mabinogi Iesu Grist

16r

ethpuyt. Yn voreaul trannoeth y doeth paub y| r temyl. a guedy gwneuthur offrymeu. yr aeth
yr esgob y| r cor. ac ef a rodes y wialen yn llaw baup. ac nyt aeth colomen o| r vn. Ac yna y guis+
gaud Abysachar escopỽisc ymdanaỽ. ac yd aethant y gyt ac ef hyneif y temyl. ac y dyvyn+
naỽd yr aberth. ac yr aeth y guedy. Ac yna yd ymdangosses agel o| r nef idaỽ. ac y dyỽat.
Y mae yma wialen verras heb gyurif o·honat. ac ny|s dugost y·gyt a| r lleill. honno pan
y rodych yn llaỽ y neb pieu honno a dengys yr aruyd itt. Yna yd oed. guialen Iosep kan
oed hen guedy yr vurỽ y ymdeith. ac ynteu ny|s gouynaỽd. A phan yttoed Iosep yn diỽe+
thaf oll. Ysachar esgob a elỽis arnaỽ yn vchel. Dabre. a chymer dy ỽialen kanys tydy y+
d|ym yn y aros. Iosep a dynessaud yn ofnauc am alỽ o| r esgop yn vchel arnaỽ. Yr aỽr y r+
odes y laỽ ar y wialen. yd ehedaud colomen ỽynnach y lliỽ no| r eiry. a gwedy ehedec ryn+
nawd o·honnei y nenn y temyl yd aeth y| r nef. Yr holl bopyl a hoffes hynt yr henn.
Gỽynvydedic wyt ti heb ỽynt y| th eneint. Kanys Duỽ
a|thangosses yn aduyn y gymryt Meir. Pan dyỽot yr o+
ffeireit ỽrthav. kymer Veir. kanys Duỽ a| th etholes o| r holl bopyl. ac o| r holl lwyth.
Iosep yna ac eu guediaud. ac a dyỽat yn geỽilyduys. Hen y ỽyf|i a meibon yssyd
ym. paham y roduch y verch vechan honn ymi. o oet a allei vot yn wyr ym. a ll+
ei yỽ noc vn o| m hỽyron. Abysachar escop vchaf a dyỽat yna. Pony daỽ cof itt vegys
y tremygaud Dathan ac Abyron eỽyllys Duỽ. a| r daear ac eu llygkaud. ac·attoed ys| der+
uyd y titheu y kyuryỽ os tremygu a ỽne yr hynn a vynn Duỽ ytt y ỽneuthur. Ioseph
a| e hattebaud. Ny thremygaf i eỽyllys Duỽ. Mi a vydaf geittuat idi y tra vynho Duỽ holl+
gyuoethauc. Roder rei o| r guerydon y chetemdeithesseu o| e chanlyn. Abysachar a| e hatte+
baud. Hy a geiff rei a·honunt yn didanuch idi yny del y dyd y kymerych di hy. Iosep a gy+
merth Meir a phymp o| r guerydon y·gyt a hy. ac a doethant y ty Iosep. Y enweu y guery+
don hynny oedynt. Rebecca. Serora. Ieramia. Abygena. Zael. Yna y rodes yr escop vdunt
syndal. a sidan. a saffrỽm. a jacintus. a llin. a ffyrffor. Yna y buryassan brennev
y edrych beth a ỽnelei pob vn. ac velly y gỽnaethpuyt. ac y Veir y doeth gweith o| r
pyrffor yn temyl yr Argluyd. A phan y kymerth y dyỽedassant y guerydon. Kanys ie+
uhaf ỽyt ac vfydaf ti a hedeist gynnal y pyrffor. Ac wynt val ar watwar y galỽ
yn vrenhines y guerydon. A|tthra yttoedynt yn hynny yd ymdangosses agel yrygth+
unt ac y dyỽat. Na phaeiduch a| e galỽ velly kyt as guneloch herỽyd gogan. chỽi a dy+
ỽedassauch gỽir prophuydolyaeth. Y guerydon a ergrynyassan yg guyd yr agel. ac yn y eirev.
Ac wynt a drechreussant ỽediaỽ Meir. am vadeueint. a guediaỽ drostunt. Dydgỽ+
eith arall yd oed Meir yr llenỽi llestyr yno o dỽfyr. yd ymdangosses yr agel ydi. ac y diỽat ỽr+
thi. Gỽynvydedic ỽyt Veir. canys vcheyryeist presỽylua y duỽ y| th uedul. Llyma y daỽ
goleuat o| r nef y bressỽylyaỽ. ynot. a thrỽydot|i y goleuhaa yr holl vyt. Y trydydyd
a hy yn gỽneuthur gueith o| r pyrffor. y doeth guas jeuanc attei. y deguch ny ellit y datt+
cann. Pan y gỽeles Meir krynỽ o ofuyn a ỽnaeth. Ynteu a dyỽat. Meir nac ofuynhaa.
ti a geueist rat gan Duỽ. ti a geueist veichogi. ac a vyd mab ytt. yr hỽnn a vyd brenhin
nef a daear. ac a ỽledycha yn oes oessoed. Y tra yttoed yn hynny yd oed Iosep yn lle pell
yn llauuryaỽ. ac yno yd oed gof prenn. a naỽ mis y trigyaud ef yno. A phan doeth tra+
cheuen ydoed Veir yn veichauc. ac o diruaur ovyn a gouit y geluis ar yr Argluyd.
Argluyd heb ef kymer vy ysprit. i. canys guell yỽ vy marỽ no| m byỽ. Yna y dyỽat
y guerydon oed ygyt a Meir. Nyny a ỽydam bot yn gyua y gueryndaut ac yn anlly+
gredic. yd ymgetuis. Canys gỽastat yỽ yn guediaỽ Duỽ. peunyd yd ymdidan yr ag+
el a hi. ac y dỽc ef y Veir y hymborth. pa delỽ y dichaun bot neb ryỽ bechaut yndi.
ac o myny dy dyỽedut yn tyb ny. ny wnaeth neb hy yn veichauc hy onyt yr ag+
el. Iosep a dyỽat Beth a dỽylluch o·honaf i. val y crettỽyf i y beichogi o| r agel. gallei
vot y thỽyllau o arall yn rith agel. Ac ỽylaỽ a ỽnaeth a dyỽedut. Pa delỽ y beidyaf i
vynet y| r temyl. neu y ymỽelet ag offeireit Duỽ. beth a ỽnaf i. ac y medylyaud