Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 5 (The White Book of Rhydderch, part 1) – page 146r

Ystoria Bown de Hamtwn

146r

347

theg|mil y·gyt ac ef o|wyr aruaỽc. ac
yna galỽ a oruc ar y ieirll a|e varỽ  ̷ ̷+
nyeit. a|dyỽedut ỽrthunt y gỽelei
bydinoed marwaỽl. ac ar hynny na  ̷ ̷+
chaf y|genhat yn dyfot ac yn mene  ̷ ̷+
gi y|r brenhin y mae boỽn oed hỽnnỽ
a|e niuer. ac erchi idaỽ nat ofynoc  ̷ ̷+
caei. ac yna y|diolches y brenhin
y duỽ y welet yn|y mod hỽnnỽ. a|phan
deuth arogyfuch ac ef dygỽydaỽ a
oruc ar ben y linyeu rac bron boỽn
a|dywedut ỽrthaỽ. syr o|r|gỽneuthum
dim gỽrthỽyneb; mi a|ỽnaf iaỽn.
Syr heb·y boỽn; mi a|uadeuaf iti
eithyr ny byd kyfundeb byth y·rom
hyt pan gaffaf dial ar y|gwyr a|m
kam·kuhudassant yn bechadurus.
heb y brenhin ti a|e keffy ỽynteu.
ac yna y|kymerth boỽn hỽynt ac
a|e dryllyỽys yn drylleu. ac y|deuth
iosian ac a|gyhyrdaỽd a|e|that ac a
aeth dỽylaỽ mynỽgyl idaỽ ac y go  ̷ ̷+
fynnỽys idaỽ a|oed gyfundeb y·ry  ̷ ̷+
daỽ a|boỽn. bu vy merch y|dec heb
ynteu. arglỽyd da y|daruu yt heb+
yr hi. kanys goreu marchaỽc|o gret
yỽ. Odyna yd aethant y|r llys vre  ̷ ̷+
nhinaỽl. ac yd arwedỽyt iosian
y|ỽ ystauell yn hard o bryt. ac odyna
y galwassant ar sỽper. Y barỽneit
a|r meibon a deuthant racdunt oc
eu stauelloed. a|phan y harganuu
y brenhin y meibon galỽ a oruc ar  ̷ ̷+

348

nunt. ac ỽynt a|deuthant attaỽ
yn llawen. ac ynteu a|aeth dỽylaỽ
mynỽgyl vdunt. a gouyn a oruc
pỽy henaf o·nadunt. yn wir heb+
y milys henaf yỽ gi. a|thi a|elly y
ỽybot. kanys mỽy yỽ y gorff ef.
a|phedroglach. ac yna bỽrỽ a|oru  ̷ ̷+
gant eu mentyll y ỽrthunt a re  ̷ ̷+
dec a|wnaethant ar hyt y llys. a
gi a|ragoraỽd ar milys yn ygwa  ̷ ̷+
nec y ỽryt*. ac eu harganuot a|wna  ̷ ̷+
eth y|brenhin hỽynt a|galỽ arnunt.
Gi. heb y brenhin mi a|th ỽnaf yn
vrenhin coronaỽc. a|m holl vrenhi  ̷ ̷+
nyaeth a rodaf yt. arglỽyd. os da
genhyt nyt velly y gỽney doro
y|m tat os da genhyt. kanys da
y|keidỽ ef. ac nyt ỽyf varchaỽc vr  ̷ ̷+
daỽl inheu. a|maỽr uu y llywenyd
a|uu yn|y llẏs y|dyd hỽnnỽ. ac yuet
y gỽin a|orugant. a|phan oed gysgu
arnunt y gysgu yd aethant. weith  ̷ ̷+
on tewi a|ỽnaỽn am ermin. a|dy  ̷ ̷+
wedut am Juor vrenhin kadarn
py wed yd anuones y|wyr y|ỽaran  ̷ ̷+
daỽ y ỽrth. h. a boỽn. a sabaot. a
milys. a gi. a Josian priaỽt boỽn.
a|gỽedy kael chwedleu y ỽrthunt.
ayna anuon a oruc ar hyt y|gỽ  ̷ ̷+
ledi y gynnull llu. ac yna y|deuth+
ant deg mil a·r|ugeint o wyr ar  ̷ ̷+
uaỽc hyt ar|weirglaỽd y dan kas  ̷ ̷+
tell bratmỽnd. a maỽr oed y sson