Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 5 (The White Book of Rhydderch, part 1) – page 142r

Ystoria Bown de Hamtwn

142r

331

dos y|edrych peth a|ỽnaethpỽyt. ac
ny|s gohiryaỽd sabaot hyny deuth
hyt y lletty. a phan deuth y mab
a|ỽelas yn varỽ. ac yna y doeth
sabaot at boỽn ac y dywaỽt y chỽe  ̷ ̷+
dyl hỽnnỽ idaỽ. Syr heb·y boỽn ys
drỽc a|chwedyl yssyd genhyt. a|phan
gigleu boỽn son y brenhin a|e mo  ̷ ̷+
dỽrd hỽynteu. ef a|dywaỽt bot yn
well ganthaỽ kolli y dylyet a|thref
y|dat no godef y smachteu|hỽynt
arnaỽ ef. ac yna y dywaỽt y|bren  ̷ ̷+
hin ỽrth boỽn. lỽttỽn heb ef gat
ym hedỽch. ac erchi y varchogyon
heb ohir y dala. ac yd ymauaelas  ̷ ̷+
sant ac ef. a|dywedut a oruc y|bren  ̷ ̷+
hin y krogit ac na werthit. ac na ro  ̷ ̷+
dit ar vechniaeth. a phan daruu
udunt y|dala. brice o virteu. glois
o gaerloyỽ. a clarice o leist leicetre
oed truan ganthunt ac a|vynnynt
y|dianc. ac y|dyỽedassant ỽrth y bren  ̷ ̷+
hin y mae gogan maỽr a|gỽatwar
idaỽ am y gỽr a|welsant yn gỽasa  ̷ ̷+
naethu gyr dy vron ac o|th fuol dy  ̷ ̷+
uot a mynet. ac ỽrth hynny nyt iaỽn
it peri y lad. a|pha ny bei daet y ma  ̷ ̷+
rch a|e glotuorusset ni a vynem y
diuetha. a|phan gigleu boỽn hynny
gỽrtheb a|oruc vdunt a|dywedut.
y gyniuer tiryoed y|m gỽasanaetha  ̷ ̷+
ỽd. i. y march yndunt ny adỽn. i. di  ̷ ̷+
uetha y march. ac yna y|dyỽedassant

332

y ieirll myn y|wiryoned gwir a
dywedy. ac yna yd adolygassant y
ieirll y|r brenhin tyghu y wlat
idaỽ a rodi y tir y sabaot. a|hynny
a|gynytahaỽd y brenhin yn|uuyd.
ac yna yr arwedaỽd boỽn arỽndel
allan ac yd yscynnaỽd arnaỽ. ac y
dẏwaỽt ỽrthaỽ. March. maỽr a|beth
y|th garaf pann yttỽyf yn kolli vyn
dinassoed a|m kestyll o|th achaỽs.
a|cherydus vo a|didarpo. kanys di  ̷ ̷+
gaỽn a enilleis. a|digaỽn a|enillaf
o|r kaffaf iechyt ac einoes. ayna
y kymerth y gledyf a|e|daryan.
a|chymryt y gennat gan y|brenhin
y|gỽyd y varỽneit. a phaỽb yn edrych
arnaỽ. hen a ieuanc ieueinc. ac
ymhoylut at y brenhin a|dyỽedut.
reit vyd y mi mynet ragof kany
allaf trigyaỽ yn|y wlat honnna  ̷ ̷+
myn gorchymyn yd ỽyf it na ettych
heb gof synyeit ỽrth sabaot. yr hỽn
a|garaf yn vaỽr. ac myn duỽ holl+
gyuoythaỽc os ef a|geis dy yrru y
ar y tir a|ry|uu y|m tat. ia phei|beỽn
.i. gỽedy mynet hyt ar bedỽyrann
y mor mi a|deuaf y nerthu ef a|e
gynyskaydu. eithyr hynn nac ym  ̷ ̷+
diret ti ymi byth hyt pan y|hey  ̷ ̷+
dych dy hunanac yna yd ymhoy  ̷ ̷+
les penn y varch y ỽrth y brenhin
dan y vrathu ac ysparduneu. ac
yna y|dywaỽt. duỽ a|th nertho.