Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 5 (The White Book of Rhydderch, part 1) – page 137r

Ystoria Bown de Hamtwn

137r

311

hỽy. ef a|doeth yn eu herbyn. a
gofyn y boỽn o ba le pan hanoed
a|ffa le y ganydoed. Nyt ymgelaf
ragot arglỽyd athro boỽn o ham  ̷ ̷+
tỽn ỽyf i ac y·gyt ac y clyỽ sebaỽt
hynny y achub a wnaeth a|dodi
y|ddỽylaỽ am y vynỽgyl a|e gussa  ̷ ̷+
nu yn vynych ac ny bu gyn lawe  ̷ ̷+
net sebaỽt eiroet ac yna. ac nyd
haỽd traethu na menegi y llewe  ̷ ̷+
nyd a gymerth paỽb o·nadunt.
ac o|e bỽyt yd aethant a|gwassa  ̷ ̷+
naeth fflỽch didlaỽt rybuchedic
a|gaỽssant. Ymhoelỽch in at iosi  ̷ ̷+
an a|edeỽsit yg colon gyt a|chopart.
a iarll o|r wlat yno ddydgweith
a edrychaỽd ar Josian. a hoffa yn
y|byt fu ganthaỽ a edeỽsit y|thec  ̷ ̷+
et. ac enynnu a|wnaeth o|e chary  ̷ ̷+
at hyt na ỽydat o|r byt beth a
wnai rac meint y carei a myny  ̷ ̷+
ch y|doi ynteu o|e gorderchu hi
ac y|gynnic idi pob kyfryỽ dda
o|r a|allei ddyn y|damunaỽ. a
hitheu val morỽyn gywir a|e|gỽr  ̷ ̷+
thodes ef a|e dda yn vntuaỽc heb
vynnu dim ganthaỽ. guedy gwe  ̷ ̷+
let o·honaỽ ef na thycyei idaỽ
kynnic da. na|e gorderchu. Y|tyg  ̷ ̷+
aỽd ynteu y|mynnei ef hihi o|e
hanuod kanys kai oc eu bod.
Milys heb·y iosian gat vi yn
llonyd ac yn hedỽch ny mynaf
i didi yn dagywyd nac yr da

312

nac yr dim arall. ac nyt oes arnaf
dy ofyn tra vo iach copart gỽr
a|m keidỽ ac a|m differ yr dy vy  ̷ ̷+
gythyein di oll yn diogel. Y·gyt ac
y clyỽ ef mae y|ghopart yd oed y
holl ymdiret hi. Yna y|doeth ef
at copart a|thrỽy ueuyl ac ystryỽ
y annerch malfei y gan boỽn ac
erchi idaỽ vynet y ymwelet ac ef
hyt y castell a|oed ymhell yn|y mor.
a|chredu a|wnaeth copart idaỽ a
dywedut na medrei y|fford a|go  ̷ ̷+
fyn idaỽ a|ddoi yn gyfarwyd. af
yn llawen heb·y milis. ac y|myỽn
ysgraf yd aethant. ac racdunt
yd hỽylyssant yny ddoethant
hyt y castell. ac ar hynt copart
a|aeth y myỽn. ac y·gyt ac yd|aeth
ef y|myỽn. milys ody|uays a|ga  ̷ ̷+
yaỽd y porth a barreu heyrn
ac a|chadỽyneu heyrn yn gadarn
ddiogel hyt na allei neb dyfot
allan fford y|r porth yn dragyỽyd
onyt agorit ody allan. Ynteu
copart a|aeth racdaỽ ac ympob
lle yn|y castell y ceissaỽd ef boỽn.
a|gwedy na|s cafas. ef a|aeth y
ben y|tỽr ac odyno y gwelei mi  ̷ ̷+
lys yn ymhoylut dachefyn.
Sef a|wnaeth copart yna gofyn
y milys pa le yd ai. Mi a|af heb
ynteu y|briodi Josian ac y|gyt  ̷ ̷+
gysgu a hi. y·gyt ac y clyỽ copart
hynny|llidiaỽ a|sorri a|wnaeth.