Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 5 (The White Book of Rhydderch, part 1) – page 134r

Ystoria Bown de Hamtwn

134r

299

boỽn. Sef a wnaeth ynteu bo  ̷ ̷+
ỽn drỽy y|lit a|e angerd gossot
ar y lleỽ a|e vedru yn|y safyn
yn·y aeth y cledeu ar y hyt a
thrỽy y gallon ac heb olud
tynnu y gledyf a|wnaeth ef.
a|r lleỽ a|dygỽydaỽd yn varỽ.
Y lleỽ arall a|e achubaỽd yn
llitiaỽc wenỽynic ac a rỽygaỽd
lluruc boỽn hyt nat oed well
hi no hen|beis lom doll dreule  ̷ ̷+
dic. a dyrchafel y deudroet ~
ulaen a|wnaeth ef a|cheissaỽ
gossot ar boỽn. Sef a wnaeth
boỽn yn drebelit yna gossot
arnaỽ ynteu a|e vedru ar y
ddeudroet yn·y aeth y|draet
a|thalym o|r breicheu y ỽrth y
corff. ac yny dygỽyd ynteu y|r
llaỽr. a|gwedy hynny y cỽpla  ̷ ̷+
aỽd boỽn wassanaeth y lleỽ
yn dda digaỽn. a|gwedy dar  ̷ ̷+
uot idaỽ llad y|ddeu|leỽ ysgyn  ̷ ̷+
nu ar arỽndel a|wnaeth ac edry  ̷ ̷+
ch ychydic o|e vlaen a|wnaeth
a|ffan edrych. ef a|wyl ar|diwyc  ̷ ̷+
yat dyn ryỽ aniueil go|braff
y veint ar ny|s gwelsei eiroet
y gyffelyb. a|ffon hayarn braff
oed yn|y laỽ. ac ny allei degwyr

300

cryf y|dỽyn un|cam rac y|thrym  ̷ ̷+
et. ar y ystlys yd oed yspodyl
drom vnuiniaỽc y·rỽg y|deu
lygat yd oed teir troetued eha  ̷ ̷+
laeth a|thal maỽr amhyl a du  ̷ ̷+
ach oed no|r muchyd. a|thrỽyn
praff froenuoll oed idaỽ. a|cho+
esseu hir lymyon yscyrnic.
gwallt y ben oed vegys raỽn
meirych gre. Y lygeit oedynt
gymeint a|r dỽy saỽsser vỽyaf
ry|welsei neb eiroet hỽy oed
y|ddanned noc ysgithred y
baed coet hỽyf* y ysgithred.
a|geneu go|braf oed idaỽ a|ffan
dywettei dan agori y|safyn
vegys hen ellgi bỽn aneglur
agharueid y|dywedei. a breich+
eu hirion cadarn. ac ewined
caletlym. a|chyn galettet oed
y ewined yn wir ac nat oed
mur maen yn|y|gristonogaeth
ny|s diwreidei ef yn gỽbyl
yn vndyd. a|r gỽr hagyr af  ̷ ̷+
lunyeid hỽnnỽ ygyt ac y
gwyl ef boỽn. y dywot yn vch  ̷ ̷+
el reit vyd it tỽyllỽr bradỽr
ymhoylut dra|th|gefyn a|rodi
iosian vy arglỽydes im a|du  ̷ ̷+
gost yn llathrut. Sef a|wnaeth