Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 5 (The White Book of Rhydderch, part 1) – page 133v

Ystoria Bown de Hamtwn

133v

297

gwaeth oed bei galli* drycyruerth
y march herwyd y|ssynỽyr ysyn  ̷ ̷
ef yn gweryru ac yn cladu y|dda  ̷ ̷+
yar a|e draet a|ffỽy bynnac a
vei yn edrych ar·nadunt. tru  ̷ ̷+
an vydei yn|y gallon yr kadar  ̷ ̷+
net vei. gwelet eu drycyruerth.
Yna kyuodi boỽn y vynyd a|dy  ̷+
uot yn|y ansaỽd e|hun a|e leỽder
ac ysgynnu ar arỽndel y varch
a|cherdet racdaỽ ac edrych ar
y|greic a|wnaeth. a|ffan edrych;
ef a|wyl y llewot a Josian y·ryg  ̷ ̷+
thunt yg charchar. Sef a| ̷ ̷+
naeth iosian llefein y·gyt ac
y gwyl boỽn. ac erchi idaỽ di  ̷ ̷+
al agheu bonfei y ysgỽier.
Mi a|wnaf hynny heb·y boỽn.
a|thi a|allut y|ỽybot yn hyspys
y dialaf. ef a vyd reit y|r lleỽot
vynet drỽy vy nỽylaỽ i. Y·gyt
ac y clyỽ y|lleỽot ynteu yn
dywedut kyuodi udunt hỽyn  ̷ ̷+
teu y vynyd. Sef a|wnaeth
iosian dodi y dỽylaỽ am y vy  ̷ ̷+
nỽgyl y neill a|e attal herwyd
y gallei oreu. Sef a wnaeth
boỽn erchi idi y ellỽg. na|ell  ̷ ̷+
ygaf heb hitheu hyny darffo
yt llad y|llall. Myn duỽ reit

298

vyd it y|ellỽg. sef achos yỽ;
pan uof i y|m gwlat ac ymplith
y gwyrda. o dywettỽn i neu o
bocsachun ry|daruot im llad
deu|leỽ; titheu a dywedut y
mae ti a|dalyssei y neill hyt
tra|fum inheu yn llad y llall.
a hynny ny|s mynnỽn inheu
yr yr holl gristonogaeth. ac
ỽrth hynny ellỽg ef. ac ony|s
gellygy y|m kyffes miui a|af
ymdeith. a|thitheu a drigye
yna. Gellygaf arglỽyd a iessu
grist a|thiffero rac eu drỽc. Yna
disgynnu boỽn y ar y varch
rac kyuaruot drỽc a|r march.
a|chywreinyaỽ y|daryan ar y
ysgỽyd asseu a thynnu y|gle  ̷ ̷+
deu. Sef a|wnaeth y neill o|r
lleỽot o|r blaen y achub a|dyr  ̷ ̷+
chauel y ddeudroet vlayn a
gossot ar boỽn a|e vedru ar
y daryan. yny dorres y dary  ̷ ̷+
an yn dylleu. Sef a|wnaeth
ynteu boỽn gossot ar y lleỽ
a|e gledeu a|e vedru ar y ben
ac wnaeth y|dyrnaỽt hỽnnỽ
dim argywed y|r lleỽ rac ca  ̷ ̷+
lettet croen y ben. Yna agori
y safyn y|r lleỽ ar vessur tagu