Breudwd Welsh Prose 1300-1425
Cymraeg

NLW MS. Peniarth 5 (The White Book of Rhydderch, part 1) – page 126v

Ystoria Bown de Hamtwn

126v

269

hi dim o|r tỽyll a|r bat a|wnathoy  ̷ ̷+
dit idaỽ. ny chelaf ragot heb·yr
ermin. ef a|aeth y|loygyr y|dial
y|dat ac ny ddaỽ vyth yma dra  ̷ ̷+
cheuyn medei. sef eissoes os ma  ̷ ̷+
rchaỽc bonhedic cỽrteis ef. ny
at ef heb gof ac ny|s madeu y
wreic vỽyaf a|gar. a hynny a|dy  ̷ ̷+
wedei y vorỽyn yn vyneich a
thrỽm a|gofudus oed genthi
y hansaỽd am ry|golli boỽn. a
hi a ymgetwis yn diweir yn
hir o achos y garyat ef. ac a|get  ̷ ̷+
wis y march a|r gledyf hefyt yn
y medyant hi. ar hynny dyuot
brenhin deỽr kyuoethaỽc ac iuor
oed y enỽ o|mobrant oed y enỽ.
a|phymthec brenhin a dellynt
y·danaỽ ac oedynt wyr idaỽ.
a|hỽnnỽ a erchis y ermin y verch.
ac ermin a|e rodes idaỽ yn lla  ̷ ̷+
wen a hitheu iosian gyt ac y
gỽybu y rodi y iuor dycyruerthu
a|wnaeth ac ny bu eiroet gyn
dristet ac yna. ac ar|hynt gwne  ̷ ̷+
uthur gwregis sidan a oruc hi
a|chanu coniuraciỽn ar y gwre  ̷ ̷+
gys a|wnaeth hi a|ddysgydoed
kyn no hynny. sef yỽ grym y
coniuraciỽn. pỽy bynnac wreic
y bei y gwregys hỽnnỽ ymda  ̷ ̷+
nei ny ddodei ỽr o|r byt y laỽ erni
er y chwenychu ac heb olud iosi  ̷ ̷+
an a|wisgaỽd y|gwregys ymda  ̷ ̷+
nei rac y chwenychu o iuor. ac

270

ynteu iuor a|e getymdeithon a
gychwynyssant tu a mobrant.
a iosian y·gyt a|hỽynt. a|hitheu
heb dewi yn ỽylaỽ. ac y mobrant
o|r diwed y doethant. Josian a|beris
arwein y march ygyt a|hi ac nyt
oed neb a veidei mynet y|ghyuyl
y march er pan gollassei boỽn onyt
hi e|hunan. ac y|myỽn ystabyl y
rỽymỽyt y march a|dỽy gadỽyn
hayarn. ac nyt oed neb a|ueidei
y wassanaethu onyt o|r soler uch
y|ben bỽrỽ y brofandyr idaỽ. sef
a|wnaeth iuor medylyaỽ y myn  ̷ ̷+
nei marchogaeth y march drỽy
y gedernyt a|e gryfder ef. ac y|r
ystabyl y doeth ef ac ygyt ac yg
daỽ ef ar ogyuyỽch a|r march. y
march a dyrcheif y|draet ol ac y
trewis iuor yg cledyr y|ddỽyuron
yn·y|dygỽydaỽd ynteu y|r llaỽr.
a|chyt ac y|dygỽydaỽd yn enkil
rac y march y trewis y|ben ỽrth
y mur yn·y dorres yn anhygar
a|ffei na|s differei y wyr ef y ma  ̷ ̷+
rch a|e lladyssei. ac y ystauell y
ducpỽyt ef a|medygon a|ducpỽyt
attaỽ o|e vedeginaythu yny fu iach.
A|gwedy bot boỽn chue|blyned
yn gỽbyl y|gharchar y dechreuis
ef ymdifregu a iessu grist. a dy  ̷ ̷+
wedut oi a arglỽyd venhin nef
a|dayar y gỽr a|m gwnaeth ac
a|m|ffuruaỽd ar y delỽ ac a|m
prynaỽd yn ddrut ym|bren crog